NOUTĂȚI PRIVIND STANDARDELE DE SUSTENABILITATE

NOUTĂȚI PRIVIND STANDARDELE DE SUSTENABILITATE   Acountancy Europe comunică poziția sa în consultarea privind Standardele Europene de Raportare privind Sustenabilitatea  Accountancy Europe ia în considerare propunerea Directivei pentru Raportarea Sustenabilă (the...

Conferinţa Naţională Repere vechi şi noi în managementul şi fiscalitatea entităţilor organizată de către Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Facultatea de Stiinţe Economice

Conferința Națională Repere vechi și noi în managementul și fiscalitatea entităților organizată de către Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Facultatea de Științe Economice  În atenția Membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România,  Sunteți invitați...