-Inclusiv Model de Raport de audit AML –

 

În aplicarea Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (Legea 129/2019) cu referire directă la Art.24 (2) care prevede:

 „În funcţie de dimensiunea şi natura activităţii, entităţile raportoare au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent în scopul testării politicilor, normelor interne, mecanismelor şi procedurilor prevăzute la alin. (1)” al aceluiași articol, respectiv, „politici şi norme interne, mecanisme de control intern şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului , coroborate cu  Norma de aplicare, aprobată prin Ordinul ONPCSB nr. 37/2021, Art. 8,

 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a emis o serie de Recomandări privind auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor (Audit AML), împreună cu Modelul de Raport de audit AML .

 

Materialul se aplică pentru Auditul AML la entitățile raportoare care intră sub incidența Art. 5 din Legea 129/2019 și care , în ultimul exercițiu financiar încheiat, depășesc cel puțin două din criteriile de mărime menționate la Art. 9 din Normele ONPCSB, aprobate prin Ordinul nr.37/2021,  și are următoarea structură:

1 –    Recomandări privind auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor (Audit AML)efectuat în aplicarea prevederilor Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare (click aici)

2 –  Anexa 1 – la Recomandări: Model Raport Audit AML (click aici)

3 – Anexa 2 – la Recomandări: Listă de verificare -Check List -Audit AML   (click aici)

 

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în sprijinul activității pe care o desfășurați!

Echipa CAFR 

Postat 30.09.2021