TELEFON

+ 4031 433 59 45

+ 4031 433 59 00

EMAIL

Adresa

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti

PROGRAM

Luni-Vineri:
8:00 – 16:00

Mesajul Președintelui

„Pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor noastre şi a multor altele pe care ni le-am propus considerăm că este necesar să ne implicăm cu toţii – membri, stagiari, membri ai Comitetelor de lucru, prin aportul fiecăruia dintre noi pe baza experienţei profesionale acumulate în activitatea noastră de zi cu zi.”

—dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, Președinte CAFR

Comunicate

Termenul de raportare pe platforma ASPAAS a fost prelungit

Stimați auditori,     Dorim să vă informăm că a fost prelungit termenul de completare a informațiilor detaliate, pe platforma de raportare a ASPAAS, până la data de 15 octombrie 2019, potrivit Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 561/19.09.2019 privind modificarea...

Examenul de acreditare a auditorilor financiari,

persoane juridice, pentru misiuni de audit la cluburile de fotbal

Clarificări privind raportarea către ASPAAS

Urmare a numeroaselor solicitări primite din partea dvs.

A fost parafat un nou acord de cooperare cu Institutul Bancar Român

Vă aducem la cunoștință faptul că în luna mai a fost semnat un acord de cooperare între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Institutul Bancar Român (IBR)

c.a.F.r.

Evenimente

ANUNȚ CONFERINȚA

UPLR – 05.11.2019

Întâlnire Profesională

BRAȘOV- Vineri 10 Mai 2019
Tematică: Prețurile de transfer la nivel european.

ÎNTÂLNIRE PROFESIONALĂ

Timișoara – 21 mai 2019
Tema întâlnirii: IAS 36 Testul de impairment – abordare practică
Lector:Genonia Oprea, auditor financiar, membru ACCA

Întâlnire Profesională

IAȘI- 16 Mai 2019
Tematică: Aspecte practice si implicatii pentru activitatea auditorilor financiari,

Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania

13 aprilie 2019 ora 08:30,
București, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, la Hotel CARO .

c.a.f.r.

Știri

 

Program de lucru Reprezentanța Cluj-Napoca – 18.10.2019

Stimată doamnă/Stimate domn,        Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că în data...

Program de lucru Reprezentanța Iași pentru perioada 16 – 22.10.2019

Stimată doamnă/Stimate domn,    Dorim să vă informăm că în perioada 16 - 22 octombrie...

Program de lucru Reprezentanța Timișoara in perioada 14 – 18.10.2019

Stimată doamnă/Stimate domn,         Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că în...

Programul de lucru al Reprezentanței Constanța în data de 11.10.2019

Stimată doamnă/Stimate domn,  Dorim să vă informăm că în data de 11.10.2019...

Program de lucru Reprezentanța Cluj-Napoca 11.10.2019

Stimată doamnă/Stimate domn,     Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că în data...

Programul de lucru al Reprezentanței Regionale Constanța

în data de 04.10.2019 Stimate doamne / Stimați domni, Dorim să vă informăm că în data...

Anunț privind scoaterea la concurs a unui post vacant existent în cadrul CAFR

Camera Auditorilor Financiari din România, organizație profesională de utilitate publică,...

IESBA a lansat eCode

The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a lansat eCode - un instrument...

Consultare lansată de IFAC privind auditul entităților mai puțin complexe.

Termen de comentarii: 12 septembrie 2019 Recunoscând provocările cu care se confruntă...

S-au deschis înscrierile la programul de pregatire profesionala structurata CAFR,

aferent anului 2019 Incepand cu data de 3 iunie 2019 incepe inscrierea la cursurile de pregatire...

c.a.F.r.

Noutăți pentru membri

A fost parafat un nou acord de cooperare cu Institutul Bancar Român

Vă aducem la cunoștință faptul că în luna mai a fost semnat un acord de cooperare între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și Institutul Bancar Român (IBR)

Curs IBR – ANEVAR

Etapele procesului de evaluare la elaborarea raportului de evaluare pentru garantare, 28 iunie 2019

Curs IBR Activitatea de audit

25 mai 2019, București
Cerință a Regulamentului European 679/2016 de Protecția Datelor cu Caracter Personal, – Discount oferit pentru membrii CAFR

Invitație eveniment IBR

ACCA, JOI 30 mai 2019.
Participare gratuită pentru membrii CAFR

Comunicat Întâlnire UPLR

CEPLIS 2019 (reprezentanții europeni ai profesiilor liberale)

c.a.F.r.

Întrebări Frecvente

Care sunt obligațiile de pregătire profesională anuală pentru membrii CAFR?

Răspuns:  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), lit. (c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea  de  audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Camera Auditorilor Financiari din România este autoritatea competentă pentru  organizarea și urmărirea programului de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar. Membrii CAFR au obligația să efectueze anual un număr de 40 de ore, astfel:

 • 20 ore – pregătire structurată (cursuri organizate exclusiv de către Cameră);
 • 20 de ore – pregătire nestructurată;
De unde poate fi descărcată Fișa individuală de pregătire profesională?

Răspuns: Pe site-ul CAFR (www.cafr.ro) în meniul „PREGATIRE PROFESIONALĂ” în secțiunea „Formulare” poate fi descărcat fișierul Word Fisa de pregatire–adbf.docx. (Click aici)

 

Pentru înregistrarea celor 20 de ore de pregătire profesională NESTRUCTURATĂ, în situația în care am optat să parcurg cursurile nestructurate 2018 din platforma de e-learning, certificatele de participare pentru cursurile respective trebuie transmise împreună cu Fișa individuală de pregătire profesionala?

Răspuns: Da. În momentul transmiterii fișei individuale de pregătire profesională (la invatamant.admitere@cafr.ro sau prin depunerea acesteia la sediul CAFR / reprezentanțele regionale CAFR din țară), aceasta trebuie să fie însoțită de certificatele de participare descărcate din platforma e-learning a CAFR.

 

Cum pot intra în posesia datelor de acces la platforma e-learning a CAFR?

Răspuns: Pentru a intra în posesia utilizatorului și a parolei pentru accesul în platforma de e-learning CAFR avem rugămintea să transmiteți un e-mail cu solicitarea pe adresa invatamant.admitere@cafr.ro . E-mail-ul trebuie să conțină NUMELE și PRENUMELE dumneavoastră.

Care este adresa de internet a platformei de e-learning CAFR unde pot utiliza datele de logare/autentificare pentru a accesa contul personal din platforma CAFR?

Răspuns:  Adresa platformei de e-learning CAFR este elearning.cafr.ro (Click aici) , zona de autentificare (Utilizator și Parolă) fiind situată în partea stangă a primei pagini.

 

Pentru anul 2019 trebuie să fac pregătire profesională și la ASPAAS și la CAFR?

Răspuns: Potrivit Normelor de pregătire profesională ale Camerei, la CAFR trebuie să efectuați 40 de ore de pregătire profesională (20 de ore de pregătire structurată, 20 de ore de pregătire nestructurată). Camera Auditorilor Financiari din Romania organizează cursuri pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar. Pentru informații legate de obligațiile de formare profesională ale ASPAAS, vă rugăm să contactați direct ASPAAS.

 

Cum devin stagiar in activitatea de audit financiar?

Pentru a deveni stagiar în activitatea de audit financiar, accesați următorul link:

 

Care sunt obligațiile auditorului financiar în relația cu CAFR?

Pentru exercitarea activității de audit financiar, alta decât auditul statutar, membrii CAFR solicită annual viza pe carnetul de auditor financiar emis de CAFR. Potrivit Hotărârii Consiliului CAFR nr. 99/2018, pentru obținerea vizei anuale, auditorii financiari membri ai CAFR, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:              

 • Să efectueze Pregătirea Profesională Continuă;
 • Să achite la zi cotizațiile fixe și variabile;
 • Să completeze la zi și să transmită către CAFR, raportul anual de activitate pentru activitatea desfășurată în calitate de persoană fizică, precum și pentru activitatea desfășurată de firma  de  audit,  membră CAFR în cadrul căreia auditorul financiar deține calitatea de asociat sau administrator, dacă este cazul, sau declarația anuală fără activitate, după caz; Raportul anual de activitate/Declarația anuală fără activitate se depune online, pe site-ul CAFR, la următorul link: https://www.cafr.ro/login.php;
 • În cazul în care membrii CAFR desfășoară activități de audit financiar, altele decât auditul statutar, aceștia trebuie să dețină o poliță de asigurare pentru risc professional.

 

Care sunt activitățile reglementate și monitorizate de CAFR?

 • Auditul financiar al situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat pentru auditare, altul decât cel statutar
 • Audit intern, altul decât auditul public intern
 • Audit cu scop special (ISA 800)
 • Componente individuale ale situatiilor financiare (ISA 805)
 • Situatii financiare simplificate (ISA 810)
 • Revizuirea situațiilor financiare (ISRE 2400)
 • Revizuirea situațiilor financiare interimare (ISRE 2410)
 • Misiuni de asigurare, altele decat auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice (ISAE 3000)
 • Misiuni de examinare a informațiilor financiare prognozate (ISAE 3400)
 • Misiuni de asigurare privind controalele din cadrul unei organizații prestatoare de servicii (ISAE 3402)
 • Misiuni de asigurare privind declarațiile referitoare la emisia gazelor cu efect de seră (ISAE 3410)
 • Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilării informațiilor financiare pro-forma incluse într-un prospect (ISAE 3420)
 • Proceduri convenite (ISRS 4400)
 • Servicii conexe de compilare (ISRS 4410)
 • Consultanta

 

Care sunt activitățile reglementate și monitorizate de ASPAAS?

 • auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în condițiile legii (inclusiv auditul statutar al entităților de inters public)

 

 

1012

Membri Pers. juridice

4574

Membri Pers. Fizice

6

sedii

Contact

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de funcționare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrătoare şi a sărbătorilor legale.

 

 

 

Adresa

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:  Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83,

cod poştal 050855

Reprezentanțe

Camera Auditorilor Financiari din România

Sediul central:

Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România
Oficiul Poştal nr.5, Căsuţa Poştală nr.83, cod poştal 050855

Adresă de e-mail: cafr@cafr.ro

Telefon:+4031.433.59.45

+4031.433.59.00

Fax: +4031.433.59.40
Program de functionare: 8:00 - 16:00, cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________
 

Reprezentanţa Regională IASI a CAFR

Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 1, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon: 031.433.59.33
Mobil: 0730.025.739
Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Est (Iaşi) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanta Regionalã BRAŞOV a CAFR
Str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Telefon: 031.433.59.31
Mobil: 0731.031. 029
Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Centru (Braşov) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CLUJ a CAFR
Calea Dorobantilor, nr.21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca
Telefon: 031.433.59.32
Mobil: 0756.133.170
Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Vest (Cluj) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.

______________________________________________________________

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA a CAFR
StrParis, nr.2A, etajul 1, camera 104 (Cladirea IPROTIM), Timisoara
Telefon: 031.433.59.34
Mobil
: 0731.031. 028
Adresă de e-mail
: centru.timisoara@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Vest (Timişoara) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________


Reprezentanţa Regională CONSTANȚA a CAFR

Str. Făgetului, nr.116, Etaj 2, Constanța
Telefon: 031.433.59.36
Adresă de e-mail
: centru.constanta@cafr.ro

Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Est-Sud-Est (Constanța) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
______________________________________________________________

Formular de contact

1 + 6 =

CAFR