Arhive comunicate

Conferința CAFR – ACCA „Durabilitate: Educație, Raportare, Asigurare”, 27 martie 2024

CAFR și ACCA organizează o Conferință la nivel înalt, dedicată explorării impactului durabilității în mediul financiar-contabil din România. Evenimentul, cu tema „Durabilitate: Educație, Raportare, Asigurare”, va avea loc pe 27 martie 2024, atât în Sala Rondă a Grand Hotel Bucharest, cât și online, prin intermediul platformei Zoom.

Conferința se adresează membrilor ambelor organizații profesionale, precum și specialiștilor din domeniul financiar-contabil, oferindu-le oportunitatea de a descoperi noile informații legate de implementarea Directivei privind durabilitatea (Directiva CSRD) și de modul în care aceasta va influența profesia de auditor financiar în România.

Conferința este anticipată să devină punctul de referință al anului în România în ceea ce privește discuțiile despre standardele și reglementările privind durabilitatea, iar participanții sunt încurajați să se înregistreze cât mai curând, ținând cont că locurile sunt limitate.

citește mai mult

Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu a fost ales în funcția de Vicepreședinte al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale

În cadrul Adunarii Generale a Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale (UMPL), care a avut loc la 28 noiembrie a.c. la Paris, Franța, reprezentantul Uniunii Profesiilor Liberale din România, dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, a fost ales în funcția de Vicepreședinte al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale-UMPL, fapt ce reprezintă o recunoaștere a importanței sociale și economice a profesiilor liberale din România.

citește mai mult

Model Raport de audit independent ISAE 3000 – Schema de ajutor de minimis

CAFR pune la dispoziția membrilor Modelul ORIENTATIV de raport de audit privind baza de calcul al ajutorului de minimis ce se acordă sub forma unor granturi în temeiul Schemei de ajutor minimis prevăzută de Ordinul ministrului culturii nr. 3453/2022 pentru sectorul cultural independent, în vederea finanțării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2023-2024

citește mai mult

Prevenirea și combaterea spălării banilor – DECALAREA termenului prevazut la art.3 din Ordinul ONPCSB nr. 191/2023 privind aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art.6 si 7 din Legea 129/2019.

În Monitorul Oficial nr.1003/03.11.2023, a fost publicat Ordinul ONPCSB nr.261/2023 pentru PROROGAREA, până la data de 22 noiembrie 2023 a termenului prevazut la art.3 din Ordinul ONPCSB nr. 191/2023 privind aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art.6 si 7 din Legea 129/2019.

citește mai mult

IFAC, Accountancy Europe & ACCA organizează o discuție interactivă privind Dezvoltarea Competențelor Ecologice și Consolidarea Capacităților. Eveniment online, pe 8 iunie a.c., 17.00 – 18.15 ora României

Federația Internațională a Contabililor Accountants (IFAC), Accountancy Europe și Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) vor aduce laolaltă experți globali care vor discuta aptitudinile și instruirea de care au nevoie profesioniștii contabili pentru a contribui la o tranziție verde și corectă.

citește mai mult

Calea către raportarea corporativă digitală cu CSRD, webinar 16 mai 2023 organizat de Accountancy Europe (15.00pm – 17.00pm ora României)

Cu participarea unor vorbitori reprezentativi, webinarul Accountancy Europe va explora rolul diferitelor părți în implementarea eficientă a directivei CSRD, lecțiile învățate de la ESEF, interconectivitatea dintre informațiile financiare și cele privind sustenabilitatea via digitalizare și activitățile UE actuale și viitoare, în vederea sprijinirii raportării digitale cu privire la durabilitate.

citește mai mult

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță publicarea Ghidului specific care prevede condițiile de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte destinate digitalizării IMM-urilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță publicarea Ghidului specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte: DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE.
Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

citește mai mult

Anunţ selecție de personal pentru ocuparea a 43 de posturi vacante înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare”, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Se organizează o selecție de personal pentru ocuparea a 43 de posturi vacante înființate în afara organigramei Ministerului Justiției, pentru implementarea proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 162229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

citește mai mult

Materiale de pregătire profesională Sustenabilitate – ISQM

În urma emiterii Directivei (UE) 2022/2464 privind durabilitatea de către întreprinderi (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) și a necesității aplicării Standardelor Internaționale privind Managementul Calității (ISQM), CAFR pune la dispoziția membrilor săi oportunități de dezvoltare profesională la un nivel calitativ ridicat și la un tarif preferențial:
1. Certificarea în domeniul sustenabilității, furnizată de ACCA
2. Materiale de pregătire profesională în domeniul managementului calității (ISQM), furnizate de PCP Limited

citește mai mult

Publicarea Directivei (UE) 2022/2464 – Raportarea privind durabilitatea

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat, în data de 16 decembrie 2022 DIRECTIVA (UE) 2022/2464 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)

citește mai mult

Publicația SUBIECTE PENTRU VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ este disponibilă pentru achiziționare

Camera Auditorilor Financiari din România pune la dispoziția candidaților care au finalizat stagiul în audit financiar și doresc să susțină examenul de competență profesională organizat de CAFR, în baza delegării de la ASPAAS, publicația SUBIECTE PENTRU VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ.

citește mai mult

Chestionar privind tranziția digitală și open banking

În contextul intenției Comisiei Europene de a revizui și moderniza Directiva privind serviciile de plată (PSD2), vă invităm să completați un chestionar privind experiența cu care vă confruntați în privința tranziției digitale în contextul managementului financiar. Chestionarul este disponibil inclusiv în limba română, până la data de 16 octombrie 2022.

citește mai mult
Dezvoltarea unei aplicatii de audit

Stimată doamnă/Stimat domn,

CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității activității desfășurate de auditorii financiari în Romania și  menținerea unui înalt grad de profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei.
Suntem interesați de problemele cu care vă confruntați și încercăm de fiecare dată să venim în sprijinul dumneavoastră. Astfel, una dintre solicitările exprimate cu ocazia mai multor evenimente organizate de CAFR a fost dezvoltarea de către CAFR a unui aplicatii de audit care să ușureze și să organizeze mai eficient activitatea de auditare a situațiilor financiare.
În acest sens, Consiliul CAFR a aprobat specificațiile tehnice (click aici pentru specificații tehnice) pe care ar trebui sa le îndeplinească o astfel de aplicație și in prezent suntem în faza selecției unei companii de specialitate (IT) care să dezvolte această aplicație, urmând să fie accesibilă membrilor în baza unui abonament în funcție de numărul de stații/calculatoare utilizate.
În vederea susținerii acestui demers și a facilitării negocierilor cu dezvoltatorul, vă rugăm să completați următorul chestionar (click aici pentru chestionar) până la data de 28.09.2018.
În măsura în care există un număr rezonabil de utilizatori, în funcție de răspunsurile dvs. și de interesul manifestat, CAFR va parcurge următorii pași în implementarea proiectului.

Vă mulțumim pentru implicare,
Camera Auditorilor Financiari din România

17.09.2018
Cursuri pregătire profesională continuă 2018
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) are plăcerea de a vă informa că începând cu data de 15.10.2018 cursurile de pregătire profesională structurată si nestructurată aferente anului 2018 pentru auditorii financiari membri CAFR sunt disponibile în platforma de e-learning.
Camera are rolul de a facilita oportunitățile continue de dezvoltare profesională pentru membrii săi și menținerea competenței profesionale a acestora pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin.(3) lit. b – e) și art. 4 lit. a) – c) din OUG 75/1999.
Tematica cursurilor a fost aleasă conform solicitărilor primite din partea dumneavoastră. În continuare, Camera rămâne deschisă propunerilor dumneavoastră legate de subiecte pe care le considerați interesante și utile.
Prezența la curs se contorizează numai urmărind materiale video pentru fiecare curs în parte.
Descărcarea suporturilor de curs (Word, pdf, PowerPoint) nu se contorizează ca și prezență.
Cursurile nestructurate nu sunt obligatorii și aveți posibilitatea să le accesați doar daca doriți.
Atât cursurile structurate cât și cele nestructurate pot fi urmărite oricând până la sfârșitul anului.
Menționăm faptul că aceste cursuri reprezintă exclusiv pregătirea profesională aferentă activităților pentru care CAFR este competentă conform OUG 75/1999. Conform art. 12 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, (1) auditorii financiari trebuie să participe la programe adecvate de formare continuă pentru a-și menține cunoștințele teoretice, competențele și valorile profesionale la un nivel suficient de înalt, (2) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari.

Cu stimă,

Camera Auditorilor Financiari din România
22/10/2018

Comunicat cu privire la Cursurile de pregătire profesională organizate de CAFR in anul 2018 Stimați membri,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), lit. (c) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea  de  audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Camera Auditorilor Financiari din Romania este autoritatea competentă pentru  organizarea și urmărirea programului de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar.

De asemenea, CAFR este din 2008 membra IFAC, iar Standardul Internațional de Educație (IES) 7 programul de conformitate al organismelor membre IFAC, impune un sistem de pregătire profesională și obligația continuă de pregătire profesională, în vederea unei dezvoltări și îmbunătățiri permanente a profesiei.

Camera are rolul de a facilita oportunitățile continue de dezvoltare profesională pentru membrii săi și menținerea competenței profesionale a acestora.

Ca urmare a celor menționate, dorim să va informăm că începând cu luna Octombrie 2018 vor fi disponibile în sistem online pe platforma E-learning a CAFR, următoarele cursuri:

Cursuri structurate

• ISCQ 1 – Realizarea misiunii – maniera de control a calității in elaborarea dosarelor de audit – perspectiva DMCCP/CAFR
•    Noutăți și modificări ale Codului Etic – analiza modificărilor aduse de NOCLAR si ISA 250
• Audit intern – analiza riscului de control intern în abordarea misiunii de AI
• Audit intern – întocmirea unui raport de audit intern și maniera de comunicare
• Implicațiile ISA 450 în acceptarea și planificarea misiunii de audit financiar
• Nevoia documentației de audit probe relevante și suficiente in acceptarea și planificarea misiunilor de audit financiar – analiza ISA 550
• Servicii de non-audit conforme cu noile reglementari UE, respectiv ISRS 4400
• Facilități avansate de gestiune a datelor utilizând instrumente Excel
• Recunoașterea Instrumentelor Financiare – paralela între reglementările naționale și internaționale
• Active intangibile și fond comercial – prezentare, evaluare, recunoaștere comparativa RAS – IFRS

Cursuri nestructurate

• Eficiența comunicării în afaceri – informații generale
• Tehnici și strategii de comunicare în afaceri
• Guvernanță Corporativă și Rolul administratorilor
• Time Management – cât de eficient îți gestionezi resursele ?  
• Guvernanță Corporativă – Rolul Comitetul de Audit
• Norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne și Aspecte fiscale internaționale
• Rolul controlului intern, cadrul legal, metodologia si valorificarea rezultatelor de către auditori
• Managementul riscului în afaceri
• Prețurile de transfer pe înțelesul tuturor. Identificarea riscurilor. Studiu de caz
• Implicații GDPR asupra auditului financiar – studiu de caz auditul secțiunii Salarizare
• Analiza bazelor de date – schimbarea abordării in audit
• Piața forței de munca in Romania are alta culoare!  

Tematica cursurilor a fost aleasă conform solicitărilor primite din partea dumneavoastră. În continuare, Camera rămâne deschisă propunerilor dumneavoastră legate de subiecte pe care le considerați interesante și utile.

Vă vom ține la curent cu detaliile logistice legate de lectorii desemnați și înscrierea la curs.

Menționăm faptul că aceste cursuri reprezintă exclusiv pregătirea profesională aferentă activităților pentru care CAFR este competentă conform OUG 75/1999. Conform Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă care a elaborat norme de formare profesională continuă a auditorilor financiari, concretizate în Ordinul nr. 90/14.08.2018 publicat în Monitorul Oficial Nr. 752 din 31.08.2018

Cu stimă,

Camera Auditorilor Financiari din România
13/09/2018

Comunicat privind reglementarea cotizațiilor și taxelor pentru stagiarii în activitatea de audit financiar
Precizări privind comunicatul publicat pe 25 august 2018 pe website-ul ASPAAS cu titlul: „Probleme referitoare la Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018 care reglementează cotizații și taxe pentru membrii Camerei Auditoriilor Financiari din România și pentru stagiarii în activitatea de audit financiar”

Pentru a clarifica informaţia publicată de către ASPAAS în data de 25 august 2018 pe website-ul propriu sub titlul „Probleme referitoare la Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018 care reglementează cotizații și taxe pentru membrii Camerei Auditoriilor Financiari din România și pentru stagiarii în activitatea de audit financiar”, dorim să vă comunicăm temeiul legal conform căruia CAFR încasează taxe și cotizații de la stagiarii în activitatea de audit:

• OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin art. 86 din Legea nr. 162/2017, prevede la Capitolul IX^1 “Veniturile Camerei”, la art. 32^2 următoarele:
„Art. 32^Camera își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și funcționare din următoarele surse:

(…) b) „cotizații de la auditorii financiari stagiari

     c) taxe în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale”.

• Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, prevede la art. 46 „Veniturile Camerei” alin. (1) următoarele:
„Art. 46 (1) Camera  își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și funcționare din următoarele surse:

b) „cotizații de la stagiarii în activitatea de audit financiar;

c) taxe în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale aplicabile”.

Conform prevederilor legale invocate mai sus, CAFR a emis Hotărârea Consiliului nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Camerei  Auditorilor Financiar din Romania nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoanelor fizice și juridice, si pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, prin care au fost stabilite, printre altele și cuantumul taxelor și cotizațiilor pe care stagiarii trebuie sa le achite către CAFR.

Referitor la anul în curs, CAFR și-a îndeplinit toate obligațiile ce îi reveneau în perioada 01.01.2018-15.07.2018 prin delegarea de drept a atribuțiilor conform Legii nr. 162/2017. Astfel, în sprijinul stagiarilor în activitatea de audit financiar, Camera a efectuat următoarele activități:

– Informare atât la cerere cât și prin intermediul site-ului, al newsletter-ului lunar InfoAudit, al revistei profesionale Audit Financiar, al paginilor social media de Facebook și LinkedIn, privind reglementarea profesiei, noutățile naționale și internaționale în domeniu, traducere ultimelor studii și cercetări emise de organismele profesionale din care CAFR face parte etc.

– Gestionarea evidenței stagiarilor din anii I, II, III și cei care au încheiat perioada de stagiu și pot susține examenul de competență profesională.

– Finalizarea anilor de stagiu, verificarea activității îndrumătorilor de stagiu și a caietelor de stagiu.

De asemenea, începând cu luna octombrie 2018, CAFR va oferi acces tuturor stagiarilor pe platforma e-learning pentru vizionarea cursurilor nestructurate organizate de Cameră, cursuri profesionale, de competențe tehnice dar și de dezvoltare personală, de competențe interpersonale.

Drept urmare considerăm că ASPAAS a informat în mod neadecvat, prin  comunicatul său, atât stagiarii cât și opinia publică atât cu privire la temeiul legal care a stat la baza stabilirii de către CAFR a cotizațiilor dar și din punct de vedere moral, nesocotind sprijinului oferit de Camera stagiarilor în activitatea de audit financiar.
Se impune astfel, din punctul de vedere al organismului profesional, pentru o echitabilă informare a tuturor părților interesate, ca Autoritatea de supraveghere publică a activității de audit statutar, să efectueze verificarea cadrului legal al afirmațiilor susținute în spațiul public înaintea publicării acestora.


De asemenea, în folosul profesiei, în sensul principiului transparenței, al alin. (6) al art. 30 din Constituție care precizează faptul că „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine” și pentru a pune bazele unei bune relații interinstituționale, considerăm necesară și ne-am dori să existe o comunicare prealabilă între cele două instituții (ASPAAS și CAFR) înaintea emiterii comunicatelor sau informărilor ce privesc activitatea CAFR, a membrilor CAFR și a viitorilor membri ai CAFR.

Camera Auditorilor Financiari din România,
12.09.2018

Florin Toma, noul Presedinte al Accountancy Europe

Vă anunțăm cu deosebită bucurie faptul că dl. Florin Toma a fost ales miercuri, 12 decembrie 2018, președinte al Accountancy Europe (Federația europeană a experților contabili) în cadrul Adunării Membrilor ce a avut loc la Bruxelles.

 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România îi adresează cele mai sincere felicitări pentru asumarea noilor sale responsabilități în mandatul 2019-2020 și pentru dăruirea și eforturile intensive în beneficiul profesiei contabile și de audit din România și din întreaga Europă.

 

CAFR, membru al Accountancy Europe cu drepturi depline încă din anul 2010, l-a susținut și îl susține pe Florin Toma, membru al CAFR, cu care organizația noastră are o lungă istorie de cooperare și pe care îl consideră un profesionist desăvârșit, cu o vastă experiență, un beneficiu incontestabil pentru profesia europeană. Florin este un profesionist foarte apreciat ce și-a respectat pe deplin angajamentul față de dezvoltarea serviciilor de audit național și internațional și susținerea practicienilor mici și mijlocii și alinierea la standardele și reglementările internaționale în ultimii 15 ani pentru Accountancy Europe și IFAC.

 

Consiliul Camerei își dorește, ca domnul Toma, din noua postură asumată, să aibă ca obiectiv îmbunătățirea legislației în domeniul auditului, în vederea eliminării problemelor care afectează profesia de auditor financiar, apărute ca urmare a transpunerii Directivei Parlamentului și a Consiliului european 2014/56/UE de modificare a Directivei 2006/43/CE privind „auditul legal al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate” în legislațiile naționale ale statelor membre, printre care și în România.

 

Dr. Ciprian Teodor Mihailescu

Președinte

Dezvoltarea unei aplicații pentru gestionarea unui dosar de audit financiar

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), persoană juridică autonomă care funcționează ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, str. Sirenelor nr.67-69, Sectorul 5, intenționează să dezvolte o aplicație pentru gestionarea unui dosar de audit.

Specificațiile tehnice pentru aceasta aplicație le regăsiți accesând link-ul (CLICK AICI).

Toți operatorii comerciali de specialitate interesați sunt invitați să trimită ofertele detaliate conform cu specificațiile tehnice până la data de 14 decembrie 2018 ora 16:00, la una dintre următoarele adrese:

 • E-mail: cafr@cafr.ro
 • Adresă poștală: Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) București, str. Sirenelor nr.67-69, Sectorul 5.

Persoana desemnată din partea CAFR pentru comunicare:

 • Nume: PRODAN RADU
 • E-mail: radu.prodan@cafr.ro
 • Telefon: 031 433 59 20

 

Modificat astazi: 05.12.2018

Achiziția Serviciului de audit intern pentru CAFR

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), persoană juridică autonomă care funcționează ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, str. Sirenelor nr.67-69, Sectorul 5, intenționează să achiziționeze serviciul de audit intern.

Achiziția acestui serviciu se va face prin încheierea unui contract de prestări servicii cu un furnizor de servicii profesionale de audit intern – auditor financiar sau firmă de audit.

Caietul de sarcini pentru aceste servicii îl regăsiți accesând link-ul (CLICK AICI).

Experiența în domeniu constituie un avantaj.

Toți auditorii interesați sunt invitați să trimită ofertele detaliate conform cu cerințele din caietul de sarcini până la data de 16 noiembrie 2018 ora 16:00, la una dintre următoarele adrese:

 • E-mail: cafr@cafr.ro
 • Adresă poștală: Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) București, str. Sirenelor nr.67-69, Sectorul 5.

Persoana desemnată din partea CAFR pentru comunicare:

 • Nume: PRODAN RADU
 • E-mail: radu.prodan@cafr.ro
 • Telefon: +40 731 031 033

 

Publicat astazi: 7.11.2018

AUDIT INTERN - Adoptarea Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global IIA)

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr.111 din 06 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.7 din 4 ianuarie 2018, au fost adoptate Normele obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale  auditului intern (Normele obligatorii), ediţia 2017 (IPPF 2017), emise de Institutul Auditorilor Interni (Global IIA).

Normele obligatorii sunt traduse în limba română prin grija Asociației Auditorilor Interni din România și sunt publicate pe site-ul Global IIA, cu următoarea structură:
– Principii fundamentale pentru practica profesională a auditului intern;
– Definiția auditului intern;
– Codul etic;
– Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern.

Normele obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţii de audit intern şi se vor aplica integral pentru misiunile de audit intern, altele decât auditul public intern, coordonate de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care au statutul de auditori financiari activi.

Hotărârea intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pentru detalii accesați secțiunea ”Audit intern” de pe site-ul CAFR.

Clarificări cu privire la încetarea posibilității echivalării testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar

CAFR vine în atenția celor interesați cu clarificări privind  posibilitatea echivalării testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar pe baza protocoalelor încheiate de CAFR cu unele instituții de învățământ sau alte instituții/organisme profesionale din România.
Potrivit prevederilor legale existente până la intrarea în vigoare a Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative (Legea 162/2017), CAFR putea acorda excepții de la:
– vechimea de 4 ani în domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare;
– testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
În contextul legal anterior menționat  CAFR a încheiat o serie de protocoale cu instituții de invatamant superior, cu CECCAR și Curtea de Conturi a României.
Primele protocoale au fost încheiate de către CAFR  în anul 2008 și începând cu anul menționat a fost echivalat testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar pentru absolvenții unor programe de master a căror programă corespundea tematicii testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar. În mod similar s-a procedat și cu auditorii din cadrul Curții de Conturi a României și cu absolvenții testului de acces la stagiu în profesia de expert contabil.  
Prin Legea 162/2017 a fost exclusă cerința de vechime de 4 ani în domeniul financiar-contabil și posibilitatea echivalării testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar, iar ca urmare echivalările de la testul menționat nu au mai avut o bază legală de acordare.
Exceptările de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență profesională  prevăzute în Legea nr. 162/2017 la art. 10 se referă doar la proba teoretică a examenului de competență profesională. Legea 162/2017 nu mai prevede exceptări/echivalări de la testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar.
În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017 în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a  legii, se actualizează protocoalele sau acordurile încheiate de către CAFR cu alte entități și care privesc domenii în care ASPAAS este autoritate competentă, conform prezentei legii.” prin includerea ASPAAS ca parte a acestora, fie prin încheierea unor noi acorduri, după caz. Menționăm că în cele 12 luni stabilite de lege, nu au fost actualizate sau încheiate protocoalele sau acordurile încheiate de către CAFR cu alte entități.
Urmare a celor menționate și a efectului Legii nr. 162/2017, protocoalele încheiate de CAFR pentru echivalarea testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar nu mai sunt valabile începând cu data de 15.07.2018.

Camera Auditorilor Financiari din România

18.09.2018

Precizări privind comunicatul publicat pe 23 august 2018 pe website-ul ASPAAS

Precizări privind comunicatul publicat pe 23 august 2018 pe website-ul ASPAAS cu titlul: „Probleme referitoare la Activitatea delegată privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii la auditorii financiari şi firmele de audit în legătură cu activitatea de audit statutar la alte entităţi decât cele de interes public

Pentru a clarifica informaţia publicată de către ASPAAS în data de 23 august 2018 pe website-ul propriu sub titlul „Probleme referitoare la Activitatea delegată privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii la auditorii financiari şi firmele de audit în legătură cu activitatea de audit statutar la alte entităţi decât cele de interes public”, dorim să clarificăm următoarele aspecte:

 

 1. Circumstanțele, care au condus la necesitatea emiterii de către CAFR a unui set de hotărâri ale Consiliului CAFR în ceea ce privește modificarea normelor CAFR referitoare la inspecțiile de calitate:

 

În data de 13.12.2016, Consiliul Concurenţei a emis Decizia nr. 91 privind constatarea încălcării art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței, republicată și a art. 101 alin.(1) lit.a) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene de către Camera Auditorilor Financiari din România iar prin art. 5 teza a doua din această, Consiliul Concurenței a impus Camerei, în temeiul art. 46 alin. (1) lit. e) din Legea concurenței nr. 21/1996, măsuri de abrogare a unor Hotărâri și de modificare a normelor CAFR în consecință.

În vederea îndeplinirii obligațiilor, condițiilor și măsurilor impuse de Consiliului Concurenței, Camera a emis Hotărârea nr. 55/03.07.2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 18/2016. Prin Hotărârea 55/03.07.2017 s-a creat cadrul legal pentru desfășurarea activității de revizuire a calității activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, de către CAFR, care să răspundă recomandărilor și măsurilor Consiliului Concurenței.

 

Hotărârea Consiliului CAFR nr. 55/03.07.2017 a fost aprobată de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) prin Decizia nr. 47/07.07.2017, iar obiectivele de control utilizate în cadrul inspecţiilor de calitate desfăşurate de Departamentul de Monitorizare, Control şi Competentă Profesională (DMCCP) au fost modificate în consecinţă.

 

Se impune să menționăm că Hotărârea Consiliului CAFR nr. 55/2017 a avut aplicabilitate pentru trimestrele II si III din anul 2017, iar pentru asigurarea în continuare a Consiliului Concurenței de practicarea concurențială a profesiei de audit în România s-a impus prelungirea printr-un act emis de CAFR a măsurilor impuse de acesta.

 

Astfel, s-a impus emiterea Hotărârii Consiliului CAFR nr. 85/25.09.2017 privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârea nr. 55/03.07.2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 18/2016, prin care nu s-a modificat în niciun fel cadrul legislativ reglementat prin Hotărârea nr. 55/03.07.2017, aprobată prin decizia CSIPPC nr. 47/07.07.2017, aceasta menținând aplicabilitatea prevederilor din hotărârea menționată, până la data de 31.12.2017.

 

Hotărârea Consiliului CAFR nr. 125/20.12.2017 privind modificarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr 18/2016, care conține inclusiv respectarea cerințelor concurențiale impuse de Consiliul Concurenței, a fost transmisă spre avizare către ASPAAS în data de 05.03.2018, nu a fost avizată de ASPAAS, nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, neproducând astfel efecte juridice în niciun fel. Această hotărâre reprezintă doar o propunere transmisa ASPAAS într-un mod instituțional sub forma unei hotărâri conform procedurii de lucru în vigoare.

Astfel, în perioada delegării de drept, 15.07.2017 – 15.07.2018, CAFR a utilizat în cadrul controalelor de calitate un singur set de obiective de control aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 18/2016 și aliniate la masurile impuse de Consiliul Concurentei prin Hotărârea nr. 55/03.07.2017 aprobată de CSIPPC prin Decizia nr. 47/07.07.2017.

 

 

 1. Aspecte legale referitoare la desfășurarea activității de revizuire a calității de către CAFR

În conformitate cu art. 95 din Legea nr. 162/06.07.2017,

   „(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi atribuţiile care pot fi delegate de către ASPAAS către CAFR conform prevederilor art. 52 sunt delegate de drept, sub supravegherea şi controlul ASPAAS, pentru o perioadă de un an.

   (2) În vederea exercitării atribuţiilor delegate potrivit alin. (1), CAFR va aplica reglementările existente la momentul intrării în vigoare a prezentei legi până la momentul în care ASPAAS va elabora reglementări specifice proprii pentru activităţile delegate.”

 

În Hotărârea nr. 18/2016 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, la art. 10, alin. (2), sunt prevăzute și condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească inspectorii DMCCP pentru efectuarea inspecțiilor de calitate în cadrul sistemului de calitate, condiții stabilite în conformitate cu prevederile art. 29 din Directiva 2006/43/CE, respectate în toată perioada delegării de drept a activității privind revizuirea calității activității de audit financiar și al altor activități desfășurate de auditorii financiari.

 

Prevederile art. 35, alin. (4) lit d) din Legea nr. 162/2017, care stipulează faptul că „persoanele care efectuează inspecţii pentru asigurarea calităţii au vechime de cel puţin 7 ani ca auditor activ în domeniul auditului statutar, din care cel puţin 3 ani la entităţi de interes public”, coroborat cu art. 35, alin. (4) lit. e)selectarea celor care fac inspecţii pentru asigurarea calităţii se face în baza unor proceduri obiective, concepute astfel încât să se evite orice conflict de interese între cei care fac inspecţiile pentru asigurarea calităţii şi auditorul financiar sau firma de audit care face obiectul inspecţiei de asigurare a calităţii”, precum şi cu art. 35, alin. (9) şi (10) care prevăd că “ASPAAS emite norme şi proceduri de inspecţie privind asigurarea calităţii activităţii de audit statutar în vederea aplicării prevederilor prezentei legi”, respectiv „În aplicarea prevederilor alin. (6), ASPAAS stabileşte, prin regulamentul său de organizare şi funcţionare, condiţiile specifice pentru angajarea inspectorilor”, denotă în mod cert faptul că aceste condiţii sunt aplicabile angajaţilor ASPAAS, şi nu inspectorilor Camerei, care au aplicat în perioada de delegare de drept prevederile reglementărilor existente la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 162/2017, în conformitate cu dispozițiile tranzitorii din această lege, astfel cum era, de altfel firesc, dar totodată, și legal.

 

Conform legislației în vigoare nulitatea inspecțiilor invocate de către ASPAAS poate fi constatată doar printr-o hotărâre judecătoreasca. Pe cale de consecință este regretabil faptul că ASPAAS se antepronunță în ceea ce privește existența unor vinovați.

 

Facem precizarea, că probabil dintr-o regretabilă eroare, a fost invocat în comunicatul său de către ASPAAS Regulamentul UE nr. 537/2014, care are aplicabilitate doar pentru activitatea de audit statutar al entităților de interes public (PIE).

Prevederile art. 26 alin. (5) lit. a) din Regulamentul UE nr. 537/2014, care stipulează că „Atunci când desemnează inspectori, autoritatea competentă utilizează criteriile următoare: (a) inspectorii au educația profesională adecvată, experiență relevantă în desfășurarea de audituri statutare și în raportarea financiară și dispun de pregătire specializată în ceea ce privește verificările de asigurare a calității”, se referă exclusiv la angajaţii ASPAAS, care efectuează inspecții asupra activității de audit statutar la entitățile de interes public.

În dorința de a clarifica circumstanțele legale, menționăm faptul că dispozițiile Regulamentul UE nr. 537/2014 sunt aplicabile doar auditului statutar al entităților de interes public. ASPAAS, în calitate de autoritate competentă la nivelul României, desemnată potrivit art. 20 din Regulament, trebuie să cunoască acest lucru și trebuie să informeze corect cu privire la adevăratul scop al Regulamentului care stabilește cerințe și obligații pe care, doar ASPAAS trebuie să le respecte și să le îndeplinească, în calitate de autoritate competentă.

Începând cu anul 2016, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului 537/2014 CAFR nu mai efectuează inspecţii la auditorii financiari care au auditat entităţi de interes public. Această activitate nu mai poate fi delegată, obligația și responsabilitatea efectuării inspecțiilor revenind în exclusivitate organismului de supraveghere.

CAFR constată că obligația ASPAAS de supraveghere a auditului statutar la entitățile de interes public, instituită prin Regulamentul UE nr. 537/2014 NU a fost dusă la îndeplinire de către organismul de supraveghere. Precizăm că în perioada iunie 2016-2017 s-au derulat un număr de peste 1000 de misiuni de audit statutar la entitățile de interes public care NU AU FOST INSPECTATE din punct de vedere al calității și al rigorilor impuse de Regulament, de către această autoritate, unic responsabilă și competentă pe teritoriul României în ceea ce privește aplicarea sistemului de asigurare al calității pentru entitățile de interes public. De asemenea, începând cu data de 15 iulie, data expirării delegării prin efectul legii a activității, nici piața auditului statutar la celelalte entități ce nu sunt de interes public nu mai este controlată.

Suntem surprinşi de aprecierile menționate în comunicatul ASPAAS, având în vedere că în perioada delegării de drept, CAFR a transmis către autoritatea competentă toate programele trimestriale de activitate înregistrate sub nr. 4768/05.07.2017, 1328/26.09.2017, 8539/21.12.2017, 2202/30.03.2018 şi 3539/28.06.2018. Mai mult decât atât, în data de 29.05.2018, la solicitările ASPAAS, CAFR a transmis CV-urile inspectorilor din cadrul DMCCP, fără a primi însă o reacție oficială.

Nu cunoaştem dacă ASPAAS are în prezent angajaţi care să deţină experienţa invocată şi care ar fi putut evalua, în mod obiectiv, experienţa angajaţilor DMCCP, de aceea considerăm necesar și solicităm respectuos ASPAAS să comunice oficial și public următoarele:

 1. Câte inspecții de calitate a efectuat ASPAAS în perioada 15.07.2017–prezent la auditorii financiari care au auditat entităţi de interes public.
 2. Cați angajați ai ASPAAS îndeplinesc condițiile cerute de lege, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 162/2017, privind sistemul de asigurare a calității.
 3. Calitatea persoanei din cadrul ASPAAS care a evaluat experiența angajaților DMCCP și ce experiență în domeniul auditului financiar/statutar are persoana respectivă.

De asemenea, nu înțelegem de ce ASPAAS a emis acest comunicat abia acum, deşi a fost informat în permanenţă, în perioada delegată de drept, cu privire la activitatea DMCCP. Pe toată perioada delegării de drept CAFR nu a primit nicio informare oficială conformă cu informațiile prezentate în comunicatul postat pe site-ul ASPAAS în data de 23 august 2018. În măsura în care considera vulnerabilă această activitate desfășurată de CAFR, ASPAAS a avut toate pârghiile legale să constate și să modifice cadrul legal de efectuare a acestor inspecții.

Astfel, CAFR consideră că, în perioada delegării de drept, au fost respectate prevederile art. 95, din Legea 162/2017, fiind aplicate şi menţinute în această perioadă prevederile reglementărilor existente la momentul intrării în vigoare Legii nr. 162/2017, ASPAAS neelaborând în această perioadă nici o reglementare specifică proprie cu privire la sistemul de asigurare a calității.

 1. Noua reglementare emisă de CAFR pentru efectuarea inspecțiilor de calitate pentru activitățile de audit financiar, altele decât auditul statutar, în calitate de organism profesional responsabil cu monitorizarea activităților stabilite de art. 3 alin. (3) din OUG 75/1999

În legătură cu Hotărârea Consiliului CAFR nr. 60/19.07.2018 privind aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, precizam faptul aceasta Hotărâre reglementează revizuirea calității activităților pe care le pot desfășura membrii CAFR în conformitate cu OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile art. 5, alin. (6) din OUG 75/1999 impun existența unui sistem de asigurare a calității, astfel CAFR „controlează calitatea activității membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) – e)”.

Programul de conformitate al organismelor membre IFAC, în vederea unui dezvoltări şi îmbunătăţiri permanente a profesiei contabile, impune de asemenea un sistem de asigurare a calității pentru activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar.

În concluzie, CAFR consideră că în perioada 15.07.2017-15.07.2018, delegarea a fost acordată de drept în temeiul art. 95 din Legea 162/2017 şi nu în baza art. 52 din legea nr. 162/2017. Astfel, CAFR a fost obligată, prin efectul legii, să aplice şi să menţină prevederile reglementărilor existente la momentul intrării în vigoare Legii nr. 162/2017.

Reiterăm faptul că Hotărârea nr. 18/2016 a fost modificată prin Hotărârea nr. 55/2017, modificările fiind validate de Consiliul Concurenţei, prin adresa nr. 7801/30.06.2017 şi aprobate prin Decizia CSIPPC nr. 47/07.07.2017, anterior începerii delegării de drept. În perioada delegării de drept, CAFR nu a mai modificat, în vreun fel, cadrul legislativ existent.

Camera Auditorilor Financiari din România,
28 august 2018

Precizări privind comunicatul publicat pe 10 august 2018 pe website-ul ASPAAS cu titlul: „Probleme Registrul Public Electronic”

Stimate doamne, stimaţi domni

Pentru a clarifica informaţia publicată de către ASPAAS în data de 10 august 2018 pe website-ul propriu sub titlul „Probleme Registrul Public Electronic”, dorim să vă comunicăm că acesta dezinformează în mod grosolan opinia publică, din următoarele considerente:

CAFR a furnizat autorităţii de supraveghere toate informaţiile solicitate de către aceasta în limitele prevederilor legale aplicabile, incluzând şi informaţiile necesare pentru întocmirea şi actualizarea registrului în cauză. Facem precizarea că, invocarea de către ASPAAS a art. 52 este opozabilă doar în condițiile primirii de către CAFR a delegării conform respectivului articol. Astfel, conform prevederilor art. 95 alin (3) „La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), delegarea atribuțiilor încetează de drept și devin aplicabile prevederile art. 52”. La data prezentului comunicat, CAFR nu are delegată nicio atribuție conform art. 52.
 Menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 5 al Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), care stabileşte „Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal”, solicitarea privind punerea la dispoziţia ASPAAS a bazei de date a CAFR (care cuprinde toate datele cu caracter personal ale membrilor noştri, inclusiv adresele de e-mail) este în afara cadrului legal. Punctul 31 din Preambulul GDPR prevede că: „[…] Cererile de divulgare trimise de autorităţile publice ar trebui să fie întotdeauna prezentate în scris, motivate şi ocazionale şi nu ar trebui să se refere la un sistem de evidenţă în totalitate sau să conducă la interconectarea sistemelor de evidenţă. […]„ ori ASPAAS tocmai asta solicita CAFR – predarea bazei de date care reprezintă un sistem de evidenţă în totalitate.
Este inacceptabil ca o instituţie publică să solicite unei entităţi de drept privat (i.e. CAFR) predarea un activ intangibil (Baza de date), activ care reprezintă o investiţie a CAFR finanţată din cotizaţiile plătite de membrii Camerei – auditori financiari şi firme de audit – şi aparţine exclusiv CAFR şi care figurează în evidenţele contabile ale Camerei la o valoare de 174 mii lei.
Ne exprimăm îngrijorarea faţă de incapacitatea operaţională a ASPAAS de a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute de lege, având în vedere că aceasta a devenit funcţională  încă din luna ianuarie 2018, timp în care CAFR a răspuns tuturor solicitărilor acesteia şi a pus la dispoziţia sa absolut toate informaţiile cerute în limitele legii, şi a contribuit semnificativ la finanţarea activităţii ASPAAS achitând prima tranşă a contribuţiei anuale în valoare de 699 mii lei.
Subliniem că ASPAAS a fost înfiinţată prin Legea 162/2017, iar până la 15 iulie 2018, (momentul încetării delegării de drept a atribuţiilor către CAFR), considerăm că ASPAAS a avut la dispoziţie timp suficient pentru a se organiza, pentru a elabora norme, inclusiv pentru a-şi crea propria bază de date cu ajutorul informaţiilor furnizate de către CAFR.
Este perfect normal ca ASPAAS să aloce resurse umane şi materiale pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost investită prin lege.
Dorim să facem precizarea că ASPAAS, conform legii, nu reprezintă profesia, ci este organismul de supraveghere şi reglementare a activităţii de audit statutar.
Profesia de auditor financiar în România este reprezentată de către organismul profesional Camera Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu prevederile OUG 75/1999, organism membru IFAC, Accountancy Europe, FIDEF etc.

Camera Auditorilor Financiari din România,
13 august 2018

Clarificări cu privire la comunicatul emis de Consiliul CAFR în data de 16 iulie 2018
Dorim să reiterăm faptul că CAFR este alături de membrii și stagiarii săi în continuare și îi susține în activitatea lor de auditor financiar atât pe plan intern cât și internațional.
De asemenea, pentru evitarea oricăror neclarități, vă asigurăm că CAFR își desfășoară activitatea în mod normal conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările ulterioare:
Art.5.(6) Camera, în exercitarea atribuțiilor sale, desfășoară următoarele activități:
a) organizează și urmărește programul de formare continuă a membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e);
b) controlează calitatea activității membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e);
c) înaintează propuneri privind actualizarea legislației prin ASPAAS și Ministerul Finanțelor Publice, precum
și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță cu prevederile legii și cu reglementările
instituțiilor profesionale europene și internaționale în domeniu;
d) poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firmă de audit, după caz, în
condițiile legii;
e) poate aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. 321 alin. (4);
f) poate propune sancționarea administrativă de retragere a autorizării unui auditor financiar sau firme de
audit, după caz, în condițiile legii;
g) asigură reprezentarea profesiei de auditor financiar din România la nivel internațional;
h) adoptă Codul etic și standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare și servicii
conexe, pentru alte misiuni decât cele de audit statutar;
i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri și îndrumări în domeniul auditului statutar cu privire la standardele
internaționale de audit și în aplicarea Codului etic adoptat de ASPAAS;
j) orice alte activități necesare pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
(7) Camera desfășoară și activități delegate de ASPAAS care privesc auditorii statutari, în condițiile legii.
Până la comunicarea deciziei ASPAAS cu privire la activitățile ce vor fi delegate, suntem în continuare la dispoziția membrilor noștri și acordăm asistență pentru soluționarea oricărei situații în relația acestora cu autoritatea de supraveghere.


Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar. Astfel va continua programul de pregătire profesională în cadrul Academiei CAFR a cărei înființare a fost hotărâtă în Conferința CAFR din data de 21 aprilie 2018, controlul calității pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e) din OUG 75/1999 dar și orice altă activitate ce nu vizează delegarea atribuțiilor ce privesc competența ASPAAS.

Consiliul CAFR
18.07.2018

Cursuri de pregatire profesionala nestructurata 2018

Stimată doamnă/ Stimate domn,

 

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, CAFR nu mai este autoritatea competentă privind organizarea și monitorizarea programelor de pregătire profesionala.

Astfel, potrivit Art. 12 Formarea continuă, alin. (2) „ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari, ASPAAS este autoritatea competentă pentru organizarea programelor de formare continuă.

Ca urmare a celor menționate mai sus, ASPAAS trebuie să elaboreze norme de formare profesională. Echivalarea cursurilor nestructurate efectuate in anul 2018 se va putea face numai pe baza normelor emise de ASPAAS. Având în vedere că pană la acest moment nu există astfel de norme, nu există încă cursuri sau activități care pot fi considerate ca făcând parte din pregătirea profesională nestructurată aferenta anului 2018.

CAFR a emis noile norme privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar
CAFR a emis noile norme privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

Stimate doamne, stimați domni,

Vă informăm că a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 656/27.VII.2018 Hotărârea nr. 60 din data de 19 iulie 2018 de aprobare a Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari. (link)
CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității  activității desfășurate de auditorii financiari în Romania și menținerea unui înalt grad de profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei.
Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar. Așadar, aceste norme stabilesc condițiile și procedurile de efectuare a revizuirilor pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități, de către Camera Auditorilor Financiari din România, reglementând organizarea și funcționarea sistemului de asigurare a calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, membri ai CAFR.
Până la comunicarea deciziei ASPAAS cu privire la activitățile ce vor fi delegate, în interesul public, CAFR va continua programul de control al calității pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) – e) din OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu deosebită considerație,

Echipa CAFR
30.07.2018

Comunicat privind echivalarea testului de acces la stagiu

Conform Art. 3 din Ordinul Preşedintelui Autoritații pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr.25 din 21.02.2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 21.02.2018, ”Nu se acordă echivalări sau exceptări de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) din Legea nr. 162/2017, astfel încât orice alte reglementări, protocoale sau acorduri care conțin dispoziții contrare sunt lipsite de efecte juridice.” (Click aici pentru a viziona conținutul Ordinului)

Ca urmare a adresei ASPAAS nr. 295 din 21.02.2018 înregistrată la CAFR sub numărul 793 din 21.02.2018, începând cu sesiunea din 24.02.2018 a „Testului de acces la stagiu”, nu se mai pot acorda exceptări sau echivalări privind testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu.

Având în vedere cele menționate mai sus, toate acordurile și protocoalele încheiate între CAFR și alte entități, care au la bază exceptări de la testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, nu își mai pot produce efectele.

Potrivit Legii 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, intrată în vigoare la data de 15 iulie 2017, toate protocoalele încheiate între CAFR și alte organisme, în domeniile în care ASPAAS este autoritatea competentă, trebuie actualizate în termen de 12 luni. Actualizarea se realizează fie cu includere a ASPAAS ca parte a acestora, fie prin încheierea unor noi acorduri, după caz.

Precizăm că la acest moment CAFR nu mai primește dosare de echivalare a testului de acces la stagiu, indiferent de tipul protocolului încheiat, până la emiterea de către ASPAAS a unor reglementări noi în aplicarea Legii 162/2017.

Auditul intern, obligatoriu la entitățile supuse auditului statutar!

Camera Auditorilor Financiari din România atrage atenția cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, în ceea ce privește organizarea activității de audit intern la entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar și organizarea comitetului de audit la entitățile de interes public.

Astfel, potrivit art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar (respectiv entitățile de interes public definite conform art. 2 pct. 12 din Legea nr. 162/2017 și entitățile care îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare) sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern. Totodată, pentru entitățile de interes public se prevede obligația organizării unui comitet de audit, conform legii.

Subliniem faptul că, potrivit art. 44 din Legea nr. 162/2017, constituie contravenție nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit, și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

De asemenea, conform OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar activ. Exercitarea activității de audit intern se realizează în conformitate cu standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de Cameră și cu respectarea tuturor reglementărilor emise de CAFR privind activitatea de audit financiar, pentru care Camera este competentă, potrivit legii.

La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum şi la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice.

În acest sens, recomandăm auditorilor financiari să comunice persoanelor responsabile cu guvernanța din cadrul entității auditate, noile cerințe cu privire la organizarea activității de audit intern și a comitetului de audit și sancțiunile care pot fi aplicate, prin includerea unui paragraf de atenționare în scrisoarea destinată conducerii entității auditate.

Camera Auditorilor Financiari din România
02.04.2018

Your Title Goes HereCAFR a adoptat traducerea și revizuirea Standardului internațional de audit 250 (revizuit) și a NOCLAR, emise de IFAC, pentru misiunile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar

Stimate doamne, stimați domni,

Având în vedere prevederile art. 5 (6) lit. h) din Ordonanța de urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările ulterioare, Consiliul Camerei a adoptat Hotărârea nr. 61/2018 privind adoptarea traducerii și revizuirii Standardului internațional de audit 250 (revizuit) – Luarea în considerare a legii și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare și a modificărilor aduse Codului etic – Răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 693/08.08.2018.

Astfel, sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de traducere semnat cu Federația Internațională a Contabililor(IFAC), începând de astăzi, 10.08.2018, vor fi disponibile gratuit, în limba română, cele două documente emise de IAASB și IESBA. Textele publicate în spațiul privat al membrilor pe site-ul CAFR reprezintă traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări) materialelor publicate de către IFAC.

Una dintre trăsăturile cheie ale unui profesionist auditor este aderarea la un set riguros de principii etice. Etica în audit include atât respectarea strictă a principiilor, cât și evaluarea atentă a situațiilor unice în care este necesară o judecată profesională. Înțelegerea cadrelor etice de independență, integritate, confidențialitate și competență profesională poate orienta procesul decizional și poate contribui la păstrarea reputației domeniului. 

CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității  activității desfășurate de auditorii financiari în Romania și  menținerea unui înalt grad de profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei și va continua să traducă și să adopte standardele internaționale pentru activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar.

Cu deosebită considerație,
Camera Auditorilor Financiari din România

10.08.2018

CAFR se dezice de instrumentul de pregatire « Examen auditor financiar 2018. Teste de verificare » emis de Rentrop & Straton

CAFR a luat la cunoștință de libera circulație a produsului „CD Examen auditor financiar 2018. Teste de verificare!” publicat de Divizia Fiscalitate a Rentrop & Straton sub deviza „Promovați fără emoții examenul de acces la stagiu pentru auditor financiar din 24 februarie 2018!”.
Camera Auditorilor Financiari din România ține să precizeze faptul că nu a autorizat și nici nu a dat acordul publicării acestui material. Astfel acest produs nu are nici o legătură cu organismul nostru profesional, subiectele și răspunsurile editate nu au fost cele date în anii trecuți la testul similar, nu au fost întocmite sau verificate de experții CAFR.
Menționăm faptul că Testul ce va avea loc în decursul acestei luni privește accesul la stagiu și nu reprezintă examenul final pentru dobândirea calității de auditor. Așadar, CAFR nu își asumă răspunderea cu privire la rezultatele candidaților ce studiază în baza produsului comercializat de Rentrop & Straton și promovat cu sloganul „DA, doresc sa promovez fara emotii examenul de auditor financiar!”.

Comunicat privind protocolul de cooperare în domeniul organizării și monitorizării stagiului de practică încheiat între CAFR și CECCAR

Ca urmare a Notificării primite de la CECCAR în data de 20.02.2018, prin care CAFR a fost înștiințată cu privire la denunțarea unilaterală a protocolului privind cooperarea în domeniul organizării și monitorizării stagiului de pregătire practică, Protocolul încetează de drept, conform cap.V din acesta, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării.

Menționăm că CECCAR nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la cap. 1, punctul 3 din Normele de aplicare ale Protocolului privind cooperarea în domeniul organizării și monitorizării stagiului de pregătire practică pentru anul 2018, în sensul că, nu a furnizat listele cu persoanele care au solicitat efectuarea stagiului în paralel și la CAFR în anul 2017.

Protocolul urma să înceteze de drept la data de 20.05.2018 dar, ca urmare a neîndeplinirii de către CECCAR a obligaţiilor menţionate mai sus, acesta nu mai poate fi aplicat în prezent.

Potrivit Legii 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, intrată în vigoare la data de 15 iulie 2017, toate protocoalele încheiate între CAFR și alte organisme, în domeniile în care ASPAAS este autoritatea competentă, trebuie actualizate în termen de 12 luni. Actualizarea se realizează fie ca includere a ASPAAS ca parte a acestora, fie prin încheierea unor noi acorduri, după caz.

Delegarea de drept către CAFR a atribuțiilor prevăzute de L162/2017 a expirat

În data de 15 iulie 2017 a intrat în vigoare Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, publicată în MO nr. 548 din 12 iulie 2017 de transpunere a Directivei 2014/56/CE și Regulamentului european nr. 527/2014.

În conformitate cu prevederile ART. 95 „ (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi atribuțiile care pot fi delegate de către ASPAAS către CAFR conform prevederilor art. 52 sunt delegate de drept, sub supravegherea și controlul ASPAAS, pentru o perioadă de un an.  (…)  (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), delegarea atribuțiilor încetează de drept și devin aplicabile prevederile art. 52. ”

Astfel începând cu data 15.07.2018 a expirat perioada de delegare de drept a atribuțiilor prevăzute de către Legea 162/2017.  Vă informăm așadar, stimați colegi, că începând de astăzi, 16 iulie 2018, CAFR nu mai poate îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 52. din L162/2017.
a) autorizarea ca auditori financiari a persoanelor fizice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3);   
b) autorizarea ca firme de audit a entităților, potrivit prevederilor art. 3 alin. (5);   
c) înregistrarea firmelor de audit autorizate în alt stat membru, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) și (3);   
d) retragerea autorizării unui auditor financiar sau a unei firme de audit, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) și art. 6 alin. (4);   
e) organizarea examenului de competență profesională, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1);   
f) organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, precum și verificarea desfășurării stagiului de pregătire practică, potrivit prevederilor art. 11;   
g) organizarea programelor de formare continuă, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2);   
h) autorizarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1);   
i) înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2), (5) și (7);   
j) actualizarea informațiilor cuprinse în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 17 alin. (2);  
k) traducerea și publicarea Codului etic, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2);   
l) traducerea și publicarea Standardelor internaționale de audit, potrivit prevederilor art. 32 alin. (2);   
m) asigurarea respectării principiilor de etică profesională de către auditorii financiari și firmele de audit, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1);   
n) efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit, care efectuează audit statutar la alte entități decât cele de interes public.

În consecință, orice solicitare care se referă la atribuțiile prevăzute de art. 52 din L162/2017, va fi adresată către ASPAAS în calitatea sa de autoritate competentă.

Consiliul CAFR
16.07.2018

Comunicat privind raportul de audit pentru situatii financiare la 31.12.2017

COMUNICAT

 

Având în vedere că pentru situațiile financiare de la 31.12.2017 au intrat în vigoare Regulamentul Uniunii Europene 537/2014 , în cele ce urmează Regulamentul, precum și Legea 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial 548/12.07.2017, în cele ce urmează Legea, Camera Auditorilor Financiari din România pentru a veni in sprijinul membrilor săi și ai utilizatorilor situațiilor financiare, face următoarele precizări cu privire la:

 

 •     1.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului aferent entităților de interes public, așa cum sunt definite în Legea contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare
 •      2.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 aferent entităților care nu sunt de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 162/06.07.2017
 •      3.    Exemple de KAM (Key Audit Matters) în conformitate cu prevederile ISA 701 „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului independent”, aplicabile auditurilor unor seturi complete de situații financiare cu scop general ale unor entități cotate.

 

 •     1.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului aferent entităților de interes public, așa cum sunt definite în Legea contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare

 

La articolul 34, aliniatul 2 din Legea Contabilității (Legea 82/1991), republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prevede:

„(2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege:

 •      1)    societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
 •      2)    instituţiile de credit;
 •      3)    instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general;
 •      4)    instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată;
 •      5)    societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare;
 •      6)    fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora;
 •      7)    societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărţi centrale şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societăţile/companiile naţionale;
 •      8)    societăţile cu capital integral sau majoritar de stat;
 •      9)    regiile autonome.

 

În cadrul Regulamentului, pentru aceste entități de interes public, există o serie de prevederi în ceea ce privește criteriile de independență, modul în care trebuie să raporteze către Comitetul de Audit precum și elementele care trebuie cuprinse în cadrul unui raport de audit.

De asemenea, legislația națională aplicabilă activității de audit, a suferit unele modificări care sunt aplicabile angajamentelor de audit pe situații financiare client 31.12.2017.

 

Atragem atenția auditorilor financiari care au clienți entități ale căror valori mobiliare sunt cotate trebuie să aibă în vedere și cerințele din ISA 701.

 

Având în vedere toate aceste modificări Camera a publicat un exemplu de raport de audit care este aplicabil angajamentelor de audit al situațiilor financiare ale entităților de interes public <>>

 •      2.    Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare de la 31.12.2017 aferent entităților care nu sunt de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 162/06.07.2017

 

Pentru celelalte entități care nu sunt entități de interes public și care sunt sau nu obligate în temeiul dreptului național ca situațiile financiare să fie auditate, Camera a redactat un exemplu de raport de audit <>

 

 •      3.    Exemple de KAM (Key Audit Matters) în conformitate cu prevederile ISA 701 „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului independent”, aplicabile auditurilor unor seturi complete de situații financiare cu scop general ale unor entități cotate.

 

Din dorința de a veni în sprijinul membrilor, Camera pune la dispoziției aceste exemple de KAM-uri, așa cum sunt definite in ISA 701 – „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului independent”.

Informațiile au fost preluate din surse publice, respectiv site-ul Bursei de Valori (www.bvb.ro) sau de pe site-urile emitenților de valori mobiliare și se referă la rapoartele emise de auditorii financiari asupra situațiilor financiare ale emitenților valorilor mobiliare de la 31.12.2016

 

Atragem atenția că în conformitate cu ISA aplicabile, auditorii financiari trebuie să aplice acel raționament profesional specific și necesar, funcție de modul caracteristic în care clientul de audit își desfășoară activitatea (domeniu de activitate), de problemele specifice ale clientului de audit care sunt o rezultantă a activității trecute a clientului de audit (de ex. fuziuni, achiziții etc.) și de circumstanțele operaționale ale clientului de audit (de ex. evaluare active, provizioane pentru litigii, contingențe etc.).

 

Camera nu este și nu trebuie percepută a fi responsabilă de modul în care aceste informații sunt folosite, precum și de efectul utilizării acestor informații, nici față de auditori și nici față de un potențial terț și drept urmare recomandăm ca auditorii să depună toate diligențele profesionale necesare pentru a se asigură de respectarea cerințelor din ISA 701 precum și a celorlalte ISA aplicabile unui angajament de audit.

 

Exemple de KAM-uri:

 

KAM-urile au fost structurate pe 3 domenii mari

 • A.   Domeniul financiar (bănci, SIF)
 • B.   Domeniul producției
 • C.   Alte domenii (servicii, construcții, imobiliar)

 

 1. Domeniul financiar ;
 2. KAM: Evaluare active
 1. KAM: Depreciere active
 1. KAM: Investiții

 

 1. Domeniul producției ;
 2. KAM: Recunoașterea veniturilor

 

 1. KAM: Evaluarea stocurilor (și a producției în curs)

 

 1. KAM: Depreciere active

 

 1. KAM: Impozit profit amânat

 

 1. KAM: Evaluare continuitate

 

 1. Alte domenii (construcții, imobiliar, servicii)
 2. KAM: Depreciere active:

 

 1. Recunoaștere venit:

 

 1. Litigii:
Program de pregatire profesionala continua 2018

Stimată doamnă/ Stimate domn,

Având in vedere numărul mare de întrebări primite de la membrii activi ai CAFR referitor la programul de pregătire profesionala, dorim sa facem următoarea precizare:
Ca urmare a intrării în vigoare a Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) nu mai este autoritatea competentă privind organizarea și monitorizarea programelor de pregătire profesională.
Astfel, potrivit art. 12 “Formarea continuă”, alin. (2) „ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari”. Conform celor menționate ASPAAS este autoritatea competentă pentru organizarea programelor de formare continuă.
În data de 20 decembrie 2017, CAFR a aprobat în ședința Consiliului Programul de pregătire profesională continuă pentru auditori și stagiari pentru anul 2018.
Programul a fost transmis spre avizare la ASPAAS, conform Deciziei CSIPPC nr. 28/2012, prin adresa înregistrată la CAFR cu nr. 251/.16.01.2018.
În data de 13.02.2018, ASPAAS a transmis o adresa prin care cerea clarificări cu privire la CV-urile persoanelor care urmau să elaboreze și să susțină temele din cadrul Programului de Pregătire Profesională 2018.
În data de 26.02.2018, CAFR a răspuns solicitării de clarificare, iar ulterior în data de 03.05.2018, CAFR a transmis o adresă de revenire la adresa inițială, din data de 16.01.2018.
În data de 15.05.2018 CAFR a primit răspuns din partea ASPAAS, prin care Camera era informată că Programul de formare continuă trebuie să fie coroborat cu normele ASPAAS care privesc Tematica și Programul de formare continuă.
Având in vedere ca pana in acest moment nu s-au primit din partea ASPAAS normele cu privire la Tematica si Programul de formare continua, CAFR nu poate da curs recomandărilor formulate prin adresa din data de 15.05.2018. Ca atare se așteaptă emiterea respectivelor norme de către ASPAAS pentru a putea derula activitățile delegate privind formarea continua a auditorilor conform recomandărilor ASPAAS.
Ne cerem scuze pentru inconvenientul creat de aceasta situație membrilor noștri si speram cu toții la o soluționare rapida din partea ASPAAS, care nu va afecta profesia noastră.
Comunicat al Consiliului CAFR

Având în vedere că tot mai mulți auditori solicită CAFR lămuriri cu privire la cererea de informații primită de la ASPAAS, CAFR menționează:

CAFR vine în sprijinul membrilor săi și precizează faptul că solicitarea ASPAAS are ca temei legal art. 29 alin (14) din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidtate și de modificare a unor acte normative. Astfel, auditorii financiari vor trebui să furnizeze ASPAAS informațiile solicitate, chiar dacă acestea au fost deja transmise către CAFR în cuprinsul raportului anual de activitate. CAFR informează auditorii financiari că nu a primit din partea ASPAAS nicio solicitare de informații care să cuprindă datele menționate în cadrul adresei 781/17.05.2018, prin urmare nu a fost în drept să furnizeze aceste informații ASPAAS.

CAFR este alături de membrii săi și este gata să îi sprijine cu toate informațiile necesare realizării unei bune comunicări cu ASPAAS.

 
Data publicarii: 11.06.2018
Interpretarea sintagmei " provision of general counsel" în Regulamentul UE nr. 537/2014

La sesizarea membrilor noștri din grupurile de lucru asupra anumitor inadvertenţe terminologice între versiunea în limba română a textului Regulamentului UE nr. 537/2014 şi versiunea în limba engleză a aceluiaşi act normativ, CAFR a solicitat asistenţa Federației Europene Accountancy Europe în vederea aducerii în atenţia Consiliului European a acestei situații și clarificarea ei.

În continuare puteți regăsi anexat răspunsul oficial (click aici)  dar și tradus în limba română (click aici) primit de la organismul internațional Accountancy Europe ce reunește 50 de organizații profesionale din 37 de țări care reprezintă 1 milion de profesioniști contabili, auditori și consultanți.

24 noiembrie 2017

Schimbările fundamentale în privința auditului financiar au fost analizate la București în cadrul Congresului Profesiei de Auditor Financiar din România

Mai mult de 300 de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și experţi în domeniu din România şi din străinătate au analizat, vineri, 3 noiembrie 2017, la București, în cadrul Congresului Profesiei de Auditor Financiar, schimbările fundamentale la nivel european ale auditului și cele mai importante modificări din ultimii 30 de ani.

Modificările sunt aduse de Directiva Europeană 56/2014 privind auditul statutar, implementată și în România din 15 iulie prin Legea nr. 162/2017.

,,De ce avem această Directivă Europeană? O avem pentru că este un răspuns la criza financiară. La 10 ani după criză, ne întrebăm dacă Directiva Europeană va face o diferență și, modul în care analizăm modificările în audit la care asistăm din această perspectivă. Criza financiară nu a frânt auditul însă a condus la necesitatea inovării și a unei mai multe transparențe. vrea să judecăm Directiva Europeană în acești termeni. Vedem acum un audit mai transparent pentru entitățile de interes public. Acum, rapoartele de audit sunt în mod real citite de mai mulți și sunt mult mai profunde’’, a declarat Robert Stenhouse, vicepreședinte ACCA, prezent la București.

,,Vom avea un nou mod de lucru. Urmează o perioadă în care va trebui să conlucrăm cu noul organism de supraveghere din România – ASPAAS. Dorim să îl vedem ca pe un partener în așa fel încât să ne putem desfășura activitatea în condiții de cea mai bună calitate în ceea ce privește misiunile desfășurate de către membrii noștri și contribuim la creșterea încrederii opiniei publice în activitatea pe care o desfășoară auditorii statutari. O altă modificare importantă este întărirea rolului guvernanței corporative la entitățile de interes public. Profesia noastră va avea un rol foarte important prin includerea de membri ai corpului nostru profesional in Comitetele de audit.’’ susține dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, Președinte CAFR.

Printre invitații internaționali care au participat la Congresul CAFR s-au aflat reprezentanți ai instituțiilor cheie ale profesiei de audit, la nivel global: Federația Internațională a Contabililor (IFAC), Accountancy Europe (Federația Europeană a Experților Contabili), Federația Experților Contabili Francofoni (FIDEF), Institutul Contabililor Autorizați din Marea Britanie, (ICAEW), Common Content Project, Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor pentru IMM-uri (EFAA), care au vorbit despre oportunitățile dar și despre provocările profesiei de auditor financiar la nivel internațional:

,,Suntem într-un moment în care asistăm la un val de tehnologie, digitalizare în profesia noastră, care modifică modul în care facem lucrurile și, probabil, va trebui să reproiectăm auditul într-un mod fundamental. Creioanele au dispărut din munca noastră, laptop-urile s-au subțiat dar, fundamental, activitatea noastră nu s-a schimbat. Nu încă, ci urmează.’’, a afirmat Paul Thompson, directorul EFAA – Federația Europeană a Contabililor și Auditorilor pentru IMM-uri.

,,Privind în perspectivă este foarte important să îmbrățișăm tehnologia și să ne pregătim pentru schimbări. Nu ne temem de schimbări, dacă vom fi pregătiți, digitalizarea și tehnologia vor crea oportunități pentru profesia noastră. Fie că vorbim despre inteligența artificia sau despre analiza big data, va fi mereu nevoie de ființe umane care au nevoie de calificarea de auditor, care poate include raționamentul profesional în analiza datelor. Încă gândim mult în termeni de informații financiare, dar acum și în viitor ne vom lovi de multe teme fără legătură cu acestea. Dacă vă gândiți la Volkswagen și Dieselgate problema nu a fost legată de informațiile financiare, ci de ceva total diferit, dar cu implicații financiare uriașe’’, crede Hilde Blomme, director adjunct Accountancy Europe.

,,Din perspectiva internațională, pe care vreau să o împărtășesc Congresului și auditorilor români, noul raport de audit ilustrează o concentrare mai bună asupra prezentărilor de informații, asupra percepției auditorilor în ceea ce privește identificarea riscurilor și reacția auditului’’, a spus Christopher Arnold, director în cadrul IFAC – Federația Internațională a Contabililor.

Modificările la nivel european întăresc rolul auditorului și în ceea ce privește bunul mers al economiei și chiar stabilitatea financiară, prin verificarea și controlul modului în care sunt folosite resursele financiare în fiecare moment al vieții companiilor auditate, fie că vorbim despre semnalarea neregulilor, fie de prevenirea lor în cheltuirea eficientă a banului public sau a fondurilor europene, unde pe viitor auditorii CAFR vor avea un cuvânt mai important de spus.

,,Prin activitatea desfășurată în anul 2017, Camera Auditorilor Financiari din România a demonstrat că este un membru activ în sistemul de reglementare și supraveghere în acest domeniu dificil al prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, eforturi circumscrise obiectivului general al CAFR și anume acelea de a oferi servicii de audit financiar de o înaltă calitate, în interesul publicului în general și, în special, în interesul comunității de afaceri’’, a subliniat Daniel-Marius Staicu, șeful Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, prezent la Congres.

,,Congresul nostru a subliniat faptul că acum, mai mult decât oricând există, o legătură directă între munca auditorilor financiari, rapoartele suplimentare către Comitetele de audit și raportările către public. Iar acest lucru are o importanță covârșitoare în ceea ce privește claritatea și rigoarea procesului de audit. Chiar dacă auditul nu s-a schimbat fundamental în ultimii 30 de ani, noul raport de audit introdus de legislație este un pas enorm, pozitiv, fundamental, probabil cel mai semnificativ și important din ultimii 30 de ani’’, a concluzionat Ciprian Mihăilescu – Președintele CAFR.

Directorul general pentru Europa al ICAEW – Institutul experților contabili din Marea Britanie și din Țara Galilor, – Martin Manuzi, a apreciat în mod deosebit interesul pentru profesie manifestat la București: ,,Vă felicit pentru modul fantastic în care ați organizat Congresul și ați ales temele de discuție, din perspectiva internațională a auditului. Suntem bucuroși să contribuim cu perspectiva noastră, aici, la aceste teme internaționale de dezbatere’’.

CAFR a fost înființată în 1999 și este organismul profesional care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar din România. CAFR are aproximativ 4500 de membri persoane fizice și circa 1000 de membri persoane juridice. CAFR face parte din Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și din Federația Europeană a contabililor (Accountancy Europe). Principalele activități ale CAFR sunt îndreptate spre reglementare, controlul calității, autorizarea auditorilor financiari și formarea profesională.

 

 

Îmbunătățiri aduse cadrului legislativ privind activitatea de audit statutar, cu impact asupra entităților de interes public

În data de 15 iulie 2017 a intrat în vigoare la nivel național o nouă reglementare care vizează piața serviciilor de audit financiar. Legea aduce modificări importante serviciilor de audit statutar dar ȋn special are impact semnificativ asupra serviciilor de audit desfășurate la entitățile de interes public, cum ar fi instituții financiare bancare și nebancare, entități listate, societăți de asigurare și reasigurare, dar și societăți cu capital de stat și companii naționale.

Legea 162/2017 privind auditul statutar, publicată în MO nr. 548 din 12 iulie 2017 transpune la nivel național o serie de cerințe impuse de UE, mai exact prin Directiva 2014/56/CE și prin Regulamentul european nr. 537/2014. Legislația menționată a apărut în contextul general al reformei cadrului de reglementare a piețelor financiare, cu privire la rolul și modul în care funcția auditorului financiar poate fi consolidată pentru a contribui la îmbunătățirea stabilității financiare și a protecției investitorilor, prin asigurarea unui sistem eficient la nivel european de supraveghere publică a activității de audit statutar.

Modificările aduse de Legea 162/2017 vizează în principal cerințele de consolidare a calității în audit precum și a independenței auditorului. Cerințele acestei legi, coroborate cu prevederile Regulamentului european nr. 537/2014 se referă în principal la raportul de audit, care trebuie să fie bine fondat, justificat și mult mai elaborat, cu cerințe suplimentare de raportare. Există ȋn plus prevederi privind rotația obligatorie a firmelor de audit, precum și o listă a serviciilor non-audit care nu pot fi prestate de auditorul financiar aceluiași client de audit. Pentru entitățile de interes public se urmărește consolidarea sistemului de guvernanță corporativă prin sporirea rolului comitetului de audit și prin impunerea unui proces echitabil și transparent pentru selectarea auditorului financiar.

Noua lege conține prevederi care stabilesc răspunderea contravențională pentru entitățile de interes public care nu respectă cerințele privind organizarea și funcționarea comitetului de audit, cât și pentru entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar și care nu organizează și nu asigură exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal.

Legea 162/2017 consolidează și instituie noi atribuții în sarcina autorităților competente pentru supravegherea în interes public a activității de audit statutar, care, alături de organismele profesionale naționale deja existente, au rolul să promoveze calitatea în audit și să contribuie la recâștigarea încrederii investitorilor în situațiile financiare.

Noile reglementări apar după un amplu proces de consultare atât la nivelul UE, cât și la nivel național, la care au participat toate autoritățile, organismele și părțile implicate în proces.

Referindu-se la noile cerințe impuse pe piața de audit, Gabriel Radu, Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, afirmă că: “Societatea şi mediul de afaceri așteaptă de la auditorii financiari să furnizeze servicii de calitate, cu integritate şi scepticism profesional. Competența profesională şi atitudinea etică rămân cerințele de bază ale profesiei noastre.”

La nivelul profesiei, Camera Auditorilor Financiari din România consideră binevenită actuala Reformă în Audit la nivel european, întrucât anticipează ca aceasta să aducă beneficii semnificative pieței financiare.

CAFR consideră că noile reglementări dau companiilor posibilitatea de a-și crește credibilitatea informațiilor financiare publicate, cu ajutorul raportului de audit și se așteaptă ca investitorii să-și sporească încrederea printr-o raportare financiară mai bună, mai sigură și mai transparentă.

Legea 162/2017 aduce modificări și completări la OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, prin care CAFR rămâne autoritatea competentă pentru reglementarea şi monitorizarea activităților de audit financiar în România, pentru auditul statutar îndeplinind atribuțiile stabilite prin delegare de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

Stabilirea pentru prima dată a unor cerințe distincte privind entitățile de interes public, precum și faptul că toate auditurile statutare la nivelul UE vor trebui efectuate pe baza standardelor internaționale de audit adoptate de Comisie, vor asigura un grad înalt de armonizare și o aplicare uniformă a normelor la nivelul tuturor statelor membre.

Piața serviciilor de audit statutar furnizate entităților de interes public evoluează în timp, prin urmare este necesar ca la nivel național, autoritățile competente să aibă o implicare activă în procesul de supraveghere, asigurând publicului informații complete, transparente și credibile.

Consiliul CAFR
Publicat în data de 24.07.2017

Congresul CAFR din 3.11.2017

Au început înscrierile la lucrările celui de al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România, care va avea loc în data de vineri, 3 noiembrie 2017.
Congresul are ca temă „Profesia de auditor financiar – experiențe, exigențe și provocări actuale”. Lucrările se vor desfășura la Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei 63-81, București.
Pentru agenda evenimentului și înscrierea la lucrările Congresului, vă rugăm să accesați website-ul Congresului la următorul link https://congres.cafr.ro/
Sperăm să vă avem alături de noi la lucrările celui de-al V-lea Congres al CAFR, devenit deja o tradiție pentru profesia noastră la nivel național și internațional

Examenul de acreditare a auditorilor financiari de catre Federatia Romana de Fotbal pentru misiuni de audit la cluburile de fotbal

Stimati auditori,

Federatia Romana de Fotbal anunta organizarea examenului de acreditare a auditorilor financiari pentru misiunile de audit la cluburile de forbal.

Pentru detalii cu privire la calendar si caiet de sarcini, va rugam sa consultati urmatoarele documente: Caiet de sarcini pentru auditori financiari septembrie 2017  , Informatii privind examenul de acreditare- septembrie 2017

Publicat 22 septembrie 2017

Publicarea hotărârii Consiliului CAFR 55/3 iulie 2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea activității de audit financiar și a altor activități derulate de auditorii financiari

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) a adoptat Hotărârea nr. 55/3 iulie 2017 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 556/13 iulie 2017, privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar şi a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016.

În scopul evitării consecințelor negative ale oricărei posibile neîndepliniri de către CAFR a unei obligații, condiții sau măsuri impuse prin Decizia Consiliului Concurenței nr. 91/2016, la nivelul Departamentului de Monitorizare, Control și Competență Profesională (DMCCP) din cadrul CAFR a fost analizată legislația care vizează revizuirea calității activității de audit financiar.

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 55/2017 sunt precizate obiectivele de control care nu vor fi abordate în cadrul verificărilor care vor avea loc până la finalul trimestrului III al anului 2017.

DMCCP a reluat efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului CAFR 18/2016, amendate prin Hotărârea Consiliului CAFR 55/3.07.2017, conform planificării aprobate de către Biroul Permanent al Consiliului CAFR din 22 iunie 2017, disponibilă pe website-ul CAFR, la următorul link .

Clarificări cu privire la aprobarea/avizarea auditorilor financiari de către ASF
Urmare a întrebărilor primite din partea membrilor noștri cu privire la aprobarea/avizarea auditorilor financiari, conform Normei nr. 27/2016, privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere, modificată prin Norma ASF nr. 41/2016 am solicitat o serie de clarificări din partea ASF.
Întrebările adresate de CAFR şi răspunsurile primite din partea ASF, pot fi consultate pe forum-ul CAFR link Subiecte de discutie: 4 Auditul entitatilor reglementate; Subsectiunea: 4.2 Entitati reglementate de ASF; Subiectul: Clarificări cu privire la aprobarea/avizarea auditorilor financiari de către ASF. 
Cu stimă,
Director executiv
Cristina Cerbu
În atenția auditorilor financiari – Norma ASF nr. 41/2016

Stimați auditori,

Având în vedere prevederile art. II alin. 1 din Norma ASF nr. 41/2016 conform cărora auditorii financiari înscriși în listele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară care nu au fost avizați de către autoritate în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 27/2015 cu modificările și completările ulterioare, au obligația transmiterii până la data de 30.06.2017 a documentelor prevăzute la art. 8 lit. a)-e) și lit. g)-m) din norma menționată anterior.

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția că nedepunerea documentelor în termenul menționat sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7 din Norma ASF nr. 27/2015 cu modificările și completările ulterioare, poate conduce la retragerea avizului/aprobării acordat/acordate de către autoritate.

 

Cu stima,

Cristina Cerbu

Director executiv

În atenția auditorilor financiari, membri ai CAFR – Postarea Listei auditorilor financiari cu drept de vot la Conferința ordinară 2017 – Lista finală

Stimată doamnă / Stimate domn,

 

 

Vă informăm că, în data de 06.02.2017, la ora 17:00, CAFR a publicat Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința ordinară organizată în anul 2017 („Lista”), conform Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a CAFR aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 121/2016, cu modificările și completările ulterioare („Hotărârea nr. 121/2016”). Click aici pentru a consulta Lista publicată în data de 06.02.2017.

 

Conform Hotărârii nr. 121/2016, persoanele interesate puteau contesta lista menționată mai sus, până la data de 08.02.2017, ora 16:00. Întrucât CAFR nu a primit nicio contestație, Lista a fost înaintată spre aprobare Consiliului CAFR.

 

Având în vedere cele menționate, vă prezentăm Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința ordinară organizată în data de 01 aprilie 2017 (click aici), aprobată prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 06/14.02.2017, conform art. 8 din Hotărârea nr. 121/2016.

 

Cu stimă,

 

Director Executiv,

Cristina Cerbu

Punctul de vedere al Camerei Auditorilor Financiari din România, cu privire la comunicatul de presă al Consiliului Concurenței, din cursul lunii ianuarie 2017

Camera Auditorilor Financiari din România a luat act de comunicatul de presă publicat de către Consiliul Concurenței în luna ianuarie 2017, cu privire la sancționarea CAFR cu o amendă în sumă de 819.322 lei (182.000 euro) pentru restricționarea concurenței pe piața serviciilor de audit financiar.

Camera precizează că, până la această dată, decizia Consiliului Concurenţei nu a fost comunicată, astfel încât nu se cunosc motivele care au stat la baza luării deciziei de sancționare în urma deliberărilor membrilor plenului autorității de concurență din data de 13.12.2016.

Astfel, aşa cum s-a susținut și în cadrul audierilor în fața plenului Consiliului Concurenței, Camera respinge acuzațiile privind încălcarea normelor de concurență, acuzații care vizează reglementări adoptate începând cu primele organe de conducere ale CAFR și publicate în Monitorul Oficial al României.

Planificarea timpului alocat unei misiuni de audit este un concept preluat din cuprinsul direcțiilor de acțiune stabilite în sarcina României de către Banca Mondială și a fost folosit exclusiv ca reper pentru verificarea calității misiunilor realizate de auditorii financiari, membri ai CAFR. De asemenea, publicarea ex-post a nivelului mediu al onorariului orar rezultat din activitatea de inspecție a calității misiunilor de audit statutar efectuată de CAFR în anul precedent a fost o măsură de implementare a obligațiilor României privind transpunerea Directivei 2006/43/CE.

Menționăm de asemenea că, la adoptarea reglementărilor care au format obiectul investigației de concurență, CAFR a acționat în colaborare cu autoritățile de stat în domeniu, asumându-și cu responsabilitate îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor care i-au fost conferite, atât în scopul realizării obligațiilor pre-aderare ale României de asigurare a conformității legislației românești din domeniul auditului cu acquis-ul comunitar, cât și în scopul consolidării infrastructurii și calității serviciilor de audit pe piața din România, pentru o mai bună credibilitate a situațiilor financiare.

CAFR își exprimă susținerea față de preocuparea Consiliului Concurenței pentru respectarea principiilor liberei concurențe pe piața serviciilor de audit financiar și/sau pe piața misiunilor pe bază de proceduri convenite, efectuate de auditorii financiari, membri ai CAFR. În egală măsură, CAFR apreciază că existența unor reglementări care să instituie mecanisme eficiente pentru asigurarea şi consolidarea calității serviciilor efectuate de către auditorii financiari este fundamentală pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin Camerei, în calitate de autoritate națională competentă în domeniul auditului financiar.

Din această perspectivă, Camera urmează a analiza considerentele reținute de către Consiliul Concurenței și, în măsura în care acestea se fundamentează pe o înțelegere corectă a standardelor tehnice aplicabile în audit, va întreprinde toate demersurile necesare pentru remedierea eventualelor deficiențe, astfel încât să se asigure alinierea atât cu cerințele reglementărilor din domeniul concurenței, cât şi cu cerințele reglementările naționale și europene din domeniul auditului.

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

ANUNŢ IMPORTANT – Norma ASF 41/2016

In atenția auditorilor financiari

Vă aducem la cunoștință că în Monitorul Oficial al României nr. 1054 din 28 decembrie 2016, Partea I, a fost publicată Norma ASF nr. 41/2016 pentru modificarea și completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Norma 41/2016 aduce o serie de modificări și completări în ceea ce privește procesul de avizare a auditorilor financiari care auditează entitățile care intră în sfera de supraveghere ASF, aşa cum sunt prevăzute prin Norma 27/2015, modificată prin Norma 41/2016, precum şi alte aspecte cu privire la modul de derulare a misiunii de audit la aceste entități.

Subliniem că, potrivit art. II din Norma 41/2016, auditorii financiari înscriși în listele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară şi care nu au fost avizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile Normei nr. 27/2015, au obligația ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Normei 41/2016 să depună o serie de documente, prevăzute prin Norma 41/2016;

Vă rugăm să consultații prevederile Normei 41/2016 aici (click) şi în măsura în care aveți întrebări suplimentare pe care doriți să le adresăm ASF, spre clarificare, să ni le comunicați.

Cu stimă,

Cristina Cerbu
Director executiv

Consiliul CAFR a emis două Hotărâri ce vizează auditorii financiari

Vă informăm că, în Monitorul Oficial Partea I, au fost publicate o serie de Hotărâri aprobate de Consiliul CAFR, ce vizează auditorii financiari, după cum urmează:

1. Hotărârea Consiliului nr. 121/23.12.2016 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1061/29.12.2016 și poate fi consultată pe site-ul CAFR accesând următorul link:
Click aici

2. Hotărârea Consiliului nr. 122/23.12.2016 cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerințele stabilite prin reglementările CAFR și care au depusă Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1059/29.12.2016 și poate fi consultată pe site-ul CAFR accesând următorul link:
Click aici

Cu stimă,

Cristina Cerbu
Director executiv

Comunicat privind raportul de audit pe situatii financiare de la 31.12.2016

COMUNICAT

 • Având în vedere faptul că în anul 2016 CAFR a adoptat Manualul IFAC versiunea 2015, incluzând și modificările intervenite la ISA din seria 700 cu aplicabilitate pentru audituri ale situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare care se încheie după 15 decembrie 2016, pe de o parte, iar pe de altă parte, că în data de 17.06.2016 a intrat în vigoare Regulamentul UE NR. 537/2014 , Camera Auditorilor Financiari din România , pentru a veni in sprijinul membrilor săi și ai utilizatorilor situațiilor financiare, face următoarele precizări cu privire la:
 1. Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016 în conformitate cu prevederile din ISA 700 și ISA701
 2. Aplicabilitatea Regulamentului UE NR. 537/2014;
 1.  Forma raportului de audit asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2016 în conformitate cu prevederile din ISA 700 si ISA701 

Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Misiuni de Asigurare şi Servicii Conexe – Ediţia 2015, tradus de către CAFR în decursul anului 2016, traducere adoptată de către Consiliul Camerei prin Hotărârea nr. 115/2016, include standardele internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise față de ediția precedentă tradusă de CAFR și care produc efecte pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare care se încheie după 15 decembrie 2016.

Una dintre noutățile aduse de către aceste standarde internaționale de audit se refera la raportul de audit, care va avea un nou format – cele mai importante noutăți sunt prezentate in cele de mai jos:

Noutăți privind raportul de audit

Entități listate*)

Entități nelistate

Re-ordonarea raportului de audit (raportul începe cu prezentarea opiniei)

Da

Da

Descriere revizuita a responsabilităților conducerii

Da

Da

Descriere revizuita a responsabilităților auditorului

Da

Da

Declarație de conformitate cu cerințele etice relevante si o referința privind originea cerințelor etice respective

Da

Da

Descrierea responsabilității auditorului pentru alte informații si constatări

Da

Da

Descrierea elementelor cheie de audit (“key audit matters”)

Da

Nu

*) societăţi comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

 • Astfel:
 1. a) În ceea ce privește auditul situațiilor financiare ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, raportul de audit va fi întocmit în conformitate cu ISA 700 (Revizuit) Formarea unei opinii si raportarea cu privire la situațiile financiare” și ISA 720 (Revizuit), Responsabilitățile auditorului cu privire la alte informații din documentele care conțin situații financiare auditate și, după caz, ISA 705 (Revizuit), ISA 706 (Revizuit), ISA 710 (Revizuit). Spre consultare si exemplificare ;

Exemple de rapoarte conform ISA 700 (revizuit) – Click aici

 • Click aici .
  Facem mentiunea ca acesta este un exemplu de buna practica, urmand a fi adaptat in functie de particularitatile entitatii auditate si a rationamentului profesional exercitat de auditor.
 1. În ceea ce privește auditul situațiilor financiare ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, raportul de audit va fi întocmit în conformitate cu ISA 700 (Revizuit) Formarea unei opinii si raportarea cu privire la situațiile financiare”, ISA 701 „Comunicarea aspectelor cheie de audit în raportul auditorului” și ISA 720 (Revizuit), Responsabilitățile auditorului cu privire la alte informații din documentele care conțin situații financiare auditate și, după caz, ISA 705 (Revizuit), ISA 706 (Revizuit), ISA 710 (Revizuit).

Raport ISA 701 Vodafone – Click aici

Raport ISA 701 Rolls Royce – Click aici

– pentru varianta in limba romana a riscurilor de denaturare semnificativa – Click aici

Studiu FRC asupra raportarii extinse – Click aici

 1. Aplicabilitatea Regulamentului UE NR. 537/2014

Prevederile din Regulament UE NR. 537/2014 se vor aplica numai entităților de interes public, așa cum sunt definite în Legea Contabilității, vezi art. 34, alin (2). Prevederile din art. 10 și 11 din cadrul Regulamentului si vor fi aplicabile exercițiului financiar care începe la sau după 17 iunie 2016. Așadar, pentru entitățile care au 31 decembrie ca final de exercițiu financiar, prevederile Regulamentului UE NR. 537/2014 privind raportul de audit aferent situațiilor financiare ale acestor entități se vor aplica pentru prima oara pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017.

Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din Romania - 01 aprilie 2017

ANUNŢ

privind convocarea Conferinței ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 din data de 1 aprilie 2017

 

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 (“Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:

Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011,

 CONVOACĂ

Conferința ordinară a Camerei în data de 1 aprilie 2017 orele 9,30, în București, Aleea Dealul Mitropoliei, Nr. 25, la Palatul Patriarhiei (“Conferinţă”).  

Accesul în sală se face între orele: 8,30 – 9,30.

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală cu auditorii financiari care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră la termenele stabilite conform art. 5 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 121/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate conform art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011 a doua convocare a Conferinței se stabilește pentru data de 1 aprilie 2017 ora 10,00 la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:

 1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:
 2. a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2016 ( click aici );
 3. b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2016 ( click aici );
 4. c) raportul Comisiei de auditori statutari ai Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2016;
 5. d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 ( click aici ) ;
 6. e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 ( click aici ) ;
 7. f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017 ( click aici );
 8. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2016;
 9. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2016;
 10. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016;
 11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;
 12. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017;
 13. Consultarea, dezbaterea și aprobarea organizării până cel târziu la sfârșitul lunii septembrie 2017 a Conferinței pentru alegerea Președintelui CAFR, a membrilor Consiliului CAFR şi a membrilor comisiilor CAFR stabilite conform legislației în vigoare.
 14. Diverse.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin email, la adresa conferinta@cafr.ro, telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749 011 145.

 

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania,

Conferențiar univ. dr. Gabriel Radu

 

 

 1. Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința ordinară organizată în data de 01 aprilie 2017 (click aici)

 

Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania - 21 aprilie 2018
ANUNŢ
privind convocarea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România
în data de 21 aprilie 2018

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA, persoană juridică autonomă, înființată, organizată şi funcționând ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Str. Sirenelor nr. 67-69, Sector 5, cod de identificare fiscală 12137045 („Camera” sau „CAFR”) transmite următorul anunț:
Consiliul Camerei, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcționare a CAFR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 (HG nr. 433/2011),

 

CONVOACĂ

 

Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 21 aprilie 2018 ora 09:00, în București, la Hotel CARO, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2 („Conferinţa”).  

Accesul în sală se face între orele: 08:00 – 09:00.

La Conferință participă şi pot avea drept de vot doar membrii Camerei înscriși în Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot, care și-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră la termenele stabilite conform art. 5 din Normele pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 15 din 22 februarie 2018.

Ordinea de zi a Conferinței este următoarea:
1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017 (click aici);
b) situațiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2017 (click aici);
c) raportul Comisiei de auditori statutari a Camerei asupra situațiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2017 (click aici);
d) execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 (click aici);
e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 (click aici);
f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2018 (click aici);

2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2017;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2017;
4. Aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017;
5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
6. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2018;
7. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR (click aici);
8. Aprobarea înființării Reprezentanței regionale Constanța;
9. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate conform art. 10 alin. (1) din HG nr. 433/2011 a doua convocare a Conferinței se stabilește pentru data de 21 aprilie 2018 ora 9,30 la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

Pentru informații suplimentare privind organizarea Conferinței, vă rugăm să vă adresați Camerei prin  email, la adresa conferinta@cafr.ro sau telefonic, la numerele 031.433.59.46 sau 0749.011.145.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu

Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința CAFR (click aici)

Dezbatere cu privire la proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină
În atenția membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (”Camera”)

 

După cum cunoașteți, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 (OUG 75/1999), republicată, privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificată prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, iar prin art. 32^ se stabilește faptul că în cadrul Camerei se constituie şi funcţionează Comisia de disciplină.

În înțelesul prevederilor art. 32^ alin. (3) din  OUG 75/1999 organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de disciplină, elaborat de Cameră.

La nivelul Camerei a fost elaborat un proiect al  Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină, pe care îl supunem dezbaterilor membrilor Camerei, înainte de a fi supus aprobării  Consiliului  Camerei  și Conferinței Camerei.
Auditorii financiari, în calitate de membri ai Camerei, sunt invitați să consulte proiectul regulamentului accesând următorul link: (click aici)  și să transmită propunerile și observațiile, începând cu data de 1 februarie 2018 până la data de 16 februarie 2018, pe adresa etica@cafr.ro .

Pentru mai multe informații membrii Camerei ne pot contacta la numerele de telefon afișate pe site (https://www.cafr.ro/sectiune.php?id=257), persoana desemnată să furnizeze informații fiind Daniela Stefanuț.

Mulțumim tuturor membrilor Camerei, în așteptarea punctelor de vedere.

Director executiv,
Cristina Cerbu

Reamintire termen observații proiecte de norme ASPAAS

Stimate doamne, stimați domni,

Dorim să vă reamintim faptul că așteptăm observațiile dumneavoastră cu privire la proiectele de norme publicate de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar(ASPAAS) pe site-ul său web(click aici) în cadrul rubricii Legislație, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică:

 • Proiect de Norme privind stabilirea criteriilor de bună reputație;
 • Proiect de Norme privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională;
 • Proiect de Norme privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari;
 • Proiect Norme privind autorizarea ca auditor financiar și firmă de audit în România, suspendarea exercitării activității, retragerea și redobândirea autorizării;
 • Proiect de Norme privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar

Termenul în care vă solicităm respectuos să transmiteți atât către ASPAAS cât și către CAFR în format electronic, punctele dumneavoastră de vedere cu privire la aceste norme este 31 iulie 2018 ora 16.00. Camera va transmite către ASPAAS, de asemenea, sinteza acestora dar și un punct de vedere oficial al organizației.

Ne cerem scuze pentru faptul că nu vă putem pune la dispoziție un format editabil al acestor proiecte de norme care ar înlesni transmiterea observațiilor dumneavoastră. Proiectele de norme supuse atenției publice se află doar pe site-ul autorității de supraveghere în formatul considerat de către ei a fi util și necesar.

Vă mulțumim,

Echipa CAFR
30.07.2018

Programul de lucru al CAFR în perioada 27 decembrie – 29 decembrie
Stimate doamne/Stimati domni,
 
Dorim sa va informam ca in perioada 27 decembrie 2017 – 29 decembrie 2017, sediul central si  Reprezentantele Regionale ale Camerei nu vor avea program de lucru cu publicul.
 
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm în program normal  începând cu data de 3 ianuarie 2018!
 
Cu deosebită considerație,
Conducerea executiva
Your Title Goes Camera Auditorilor Financiari din România deschide o nouă reprezentanță la Constanța

Pentru a fi alături de membrii săi și pentru o eficienţă sporită în comunicarea cu aceştia, în data de 29 iunie, va fi inaugurată cea de a cincea reprezentanţă din teritoriu a CAFR.

Noua reprezentanţă se va afla la dispoziţia auditorilor financiari, a firmelor de audit şi a stagiarilor din judeţele de sud-est ale ţării, respectiv Constanța, Tulcea şi Călărași. Odată cu înfiinţarea noii reprezentanţe, membrii şi stagiarii Camerei vor beneficia de avantajul unei legături operative pentru rezolvarea unor probleme precum obţinerea vizelor anuale, depunerea rapoartelor de activitate, actualizarea datelor din evidenţa aferentă Registrului Public al Auditorilor, organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale continue, plata cotizațiilor, consultarea acestora asupra celor mai importante probleme precum şi distribuirea materialelor editate în sprijinul lor.

Inaugurarea noii reprezentanțe regionale a CAFR, va avea loc vineri, 29 iunie 2018 la sediul din strada Făgetului, nr. 116, et. 2, Constanța.

27.06.2018

Comunicat în atenția auditorilor financiari care desfășoară misiuni de audit statutar

COMUNICAT

 

În atenția auditorilor financiari care desfășoară misiuni de audit statutar și a entităților ale căror situații financiare fac obiectul auditului statutar

 

Vă informăm că, începând cu data de 17 iunie 2016 se aplică prevederile Regulamentului nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.

Regulamentele comunitare au aplicabilitate generală, sunt obligatorii în toate elementele și se aplică direct și imediat, ca norme, în toate țările Uniunii Europene, fără a necesita transpunerea în legislația națională.

La art. 2 din Regulamentul menționat, se prevăd următoarele:

Prezentul regulament se aplică:

(a) auditorilor statutari și firmelor de audit care efectuează audituri statutare la entități de interes public;

(b) entităților de interes public.”

Regulamentul nr. 537/2014 cuprinde prevederi importante astfel că este necesar ca entitățile vizate să ia măsuri pentru aplicarea acestora.

De asemenea, acest regulament face trimitere la conținutul raportului de audit prevăzut la art. 28 din Directiva 2006/43/CE [1] modificată și completată prin Directiva nr. 56/2014 [2], raport care se regăsește și în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici [3].

Precizăm că, între alte aspecte, Regulamentul nr. 537/2014 stabilește cadrul legal în care auditorul statutar, entitatea auditată și comitetul de audit colaborează pentru realizarea unui audit de calitate.

Regulamentul nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului poate fi consultat pe site-ul Camerei, la secțiunea Legislație/Directive europene. (Click pentru regulament).

Prin transpunerea la nivel național a prevederilor Directivei nr. 56/2014 urmează să se stabilească opțiunile din Regulament care vor fi aplicabile în România.         

 

[1] Directiva 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului

[2] Directiva nr. 56/2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate.
[3]
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

 

Mesajul de sărbători al Consiliului CAFR

Dragi auditori,

În prag de sărbătoare suntem cu gândul alături de cei dragi nouă și vă dorim ca anul ce urmează să vă aducă pace și prosperitate, să aveți calea luminată și viața îmbelșugată.
Vă mulțumim pentru prietenia și încrederea acordată!

Sărbători Fericite & La mulți ani!

Ciprian Teodor Mihăilescu
Președinte al Consiliului CAF

R

Precizări privind standardele internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise față de ediția precedentă tradusă de CAFR

În atenția membrilor CAFR

20 octombrie 2016

Vă informăm că CAFR este în curs de a finaliza traducerea ediției 2015 a “Manualului de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit, Revizuire, Alte servicii de Asigurare și servicii conexe” emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare, cu aplicabilitate pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare care se încheie după 15 decembrie 2016. Traducerea se estimează că va fi finalizată până la sfârșitul anului 2016.

Mai jos este prezentată lista standardelor internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise față de ediția precedentă tradusă de CAFR, și care produc efecte pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare care se încheie după 15 decembrie 2016.

 • ISA 700 (Revizuit), Formarea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare;
 • Noul ISA 701, Comunicarea aspectelor cheie ale auditului în raportul auditorului independent;
 • ISA 705 (Revizuit), Modificări ale opiniei raportului auditorului independent;
 • ISA 706 (Revizuit), Paragrafele de evidențiere ale unor aspecte și paragrafele privind alte aspect din raportul auditorului independent;
 • ISA 720 (Revizuit), Responsabilitățile auditorului cu privire la alte informații din documentele care conțin situații financiare auditate;
 • ISA 570 (Revizuit), Principiul continuității activității;
 • ISA 260 (Revizuit), Comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernanța;
 • ISA 800 (Revizuit), Considerente speciale – auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele de raportare cu scop special;
 • ISA 805 (Revizuit), Considerente speciale – audituri ale situațiilor financiare individuale și alte elemente specifice, ale conturilor sau aspectelor unei situații financiare;
 • ISA 810 (Revizuit), Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare sintetizate;
 • Amendamente de conformitate la alte ISA-uri ( 200, 210, 220, 230, 240, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 510, 540, 560, 580, 600, 710)

Link-uri utile:

Manualul IFAC 2015

La mulți ani, auditori!!!

Astăzi este șansa perfectă de a spune ceea ce nu menționăm destul de des – Vă mulțumim pentru toată munca voastră, efortul, implicarea, atenția la detalii, etica, principialitatea, profesionalismul, determinarea și competența de care dați dovadă zilnic! .

Cu toții creați o economie sănătoasă, creați zâmbete la locul de muncă, noi ne dorim sa creăm pentru dumneavoastră oportunități iar pentru mediul de afaceri finanțe fiabile.

A fi auditor nu este ușor, vă confruntați cu cazuri foarte complicate zi de zi, vă străduiți în fiecare zi să atingeți perfecțiunea în activitatea dumneavoastră dar astăzi este ziua noastră specială, relaxați-vă și fiți fericiți pentru rolul pe care îl jucați!

 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

Publicații noi de orientare și asistență IFAC
Publicații noi de orientare și asistență IFAC:
 
Raportarea Auditorului – Aspecte cheie ale auditului/Key Audit Matters- KAM
Raportarea Auditorului – Aspecte cheie ilustrative ale auditului
Raportarea Auditorului – Rapoarte de audit mai informative – Ce trebuie sa stie comitetele de audit si directorii financiari 
 
Camera  Auditorilor Financiari din România a tradus publicațiile de orientare și asistență emise de către International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) pentru a veni în sprijinul membrilor și a persoanelor interesate. Aceste publicații sunt considerate deosebit de importante pentru exercitarea profesiei și reprezintă traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări) materialelor publicate de către IFAC. Reglementările IAASB sunt preluate și adoptate ca atare de către Camera Auditorilor Financiari din România.
Le puteți găsi accesând următorul link: http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=1342
Anunt modificare program de lucu la sediul CAFR in data de 11 ianuarie 2017

Stimata doamna/Stimate domn,

 

Prin prezenta va informam ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, cauzate de caderile masive de zapada in Municipiul Bucuresti, ca in data de 11 ianuarie 2016, programul de lucru cu publicul la sediul Camerei din Bucuresti, str. Sirenelor nr. 67-69, sector 5, se va desfasura pana la ora 14.00.

 

Cu multumiri pentru intelegere,

Conducerea executiva a Camerei Auditorilor Financiari din Romania